Binnen nu en 4 weken gegarandeerd starten met een cursus? Bekijk hier onze last-minutes
Bekijk de vergelijking via het menu
Haal jouw EPBD-certificering bij ROVC!

Alles wat je moet weten over EPBD

Haal jouw EPBD-certificering!

Voor het uitvoeren van keuringen of inspecties aan gebouwgebonden installaties heb je een EPBD-certificering nodig. Of je de certificering Keuringsdeskundige EPBD-A of EPBD-B nodig hebt, hangt af van de grootte van installaties en het type werkzaamheden dat je met jouw certificering wilt uitvoeren.

Op 10 maart 2020 is de EBPB-III wetgeving van start gegaan. Dit betekent dat iedere monteur die keuringen of inspecties uitvoert aan gebouwgebonden systemen iedere zeven jaar een herinstructie voor zowel Keuringsdeskundige EPBD-A of EPBD-B moet volgen. 

Wat houdt de EPBD III Richtlijn in?

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) III richtlijn is de opvolger op de huidige EPBD wetgeving. De richtlijn heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt. 

De EPBD III is gericht op organisaties en personen die op het terrein van de gebouwde omgeving actief zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om woningcorporaties, vastgoedeigenaren, huurders, technische dienstverleners, bouwbedrijven, keuringsinstanties en gemeenten. De nieuwe richtlijn bestaat uit drie pijlers:

  1. Systeemeisen technische bouwsystemen
  2. Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen
  3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

Erwin Janssen

Wil je meer weten over een cursus of training? Neem contact met mij op voor een persoonlijk studieadvies. Ik help je graag!

Mijn verhaal

Wat is het verschil tussen EPBD-A en EPBD-B, zoals wij die nu kennen?

In de huidige EPBD richtlijn ligt de focus voornamelijk op systeemeisen voor technische bouwsystemen en technische keuringen voor verwarmings- en aircosystemen. In de nieuwe EPBD III richtlijn komt daar de derde pijler bij, omdat de EPBD III een breder gebruik van elektrisch vervoer moet gaan stimuleren. In de richtlijn staat nu een verplichting om laadinfrastructuur aan te leggen voor elektrische voertuigen in de gebouwde omgeving bij nieuwbouw of een ingrijpende renovatie. Daarnaast komt er een verplichting tot het aanleggen van laadinfrastructuur bij bestaande grotere gebouwen, ook als deze niet worden verbouwd. Deze verplichtingen liggen ook vast in het Bouwbesluit, waar vanaf 2021 ook de wettelijke eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) deel van uitmaakt.

Daarnaast worden ook de systeemeisen aan technische bouwsystemen voorgeschreven in de EPBD III richtlijn. Dat moet zorgen voor een efficiëntere energieprestatie van gebouwen.

Een andere opvallende wijziging in de EPBD wetgeving is de regeling rondom handhaving. Die verplichting komt nu bij gemeenten te liggen. Zij moeten kunnen aantonen dat ze de EPBD keuringsrapporten steekproefsgewijs opvragen. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om keuringsrapporten goed of af te keuren. Dankzij een nieuw op te richten landelijk afmeldregister kunnen zij beter handhaven en eventueel juridische acties ondernemen.

Verplichte EPBD-keuringen

Eigenaren van gebouwen zijn verplicht hun panden jaarlijks EPBD te laten keuren. Het is namelijk Europees beleid om de energievraag vanuit de utiliteitsbouw te beheersen en waar mogelijk te reduceren. Omstreeks 2050 moeten alle gebouwen zo energieneutraal mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk jaarlijks te controleren of bijvoorbeeld koel- of verwarmingsinstallaties nog volgens de eisen werken, maar ook of de installaties nog naar behoren functioneren. En of bijvoorbeeld het rendement niet lager is dan het energieverbruik. Door de EPBD-keuring verplicht te stellen, wil de overheid bedrijven stimuleren in hun panden te investeren. Daarnaast kan Nederland zo ook aantonen hoeveel energie ze verbruikt.

Wie voert de EPBD-keuring uit?

Vastgoedeigenaren zijn dus verplicht periodiek een EPBD-keuring uit te laten voeren. De opleiding voor keuringsdeskundige EPBD volgens de EPBD III richtlijn wordt aan de hand van het examen en de functie ontwikkeld. Zodoende is het op dit moment nog voldoende om de keuringen volgens de eisen in de EPBD-A of EPBD-B richtlijn te laten uitvoeren. Keuringsdeskundigen EPBD-A of EPBD-B voeren de keuringen dus uit. Het is belangrijk dat medewerkers die keuringsrapporten en verbetervoorstellen opstellen een certificaat hebben. De exameneisen voor de nieuwe EPBD III richtlijn zijn al wel bekend, echter is het examen nog niet vastgesteld.

Hoe lang is het EPBD certificaat geldig?

Na het behalen van je keuringsdeskundige EBPD-III certificaat is het certificaat vijf jaar geldig. De training keuringsdeskundige EBPD-A of Keuringsdeskundige EPBD-B kun je bij ROVC doen. Deze trainingen sluit je af met een STEK examen.

Is herinstructie noodzakelijk?

Wil je keuringen onder de huidige richtlijnen blijven uitvoeren? Dan is het verplicht om een herinstructie te volgen zodra je certificaat verlopen is. Doe je dit niet, dan zijn nieuwe keuringsrapporten niet langer rechtsgeldig. Als je geen keuringen (meer) uitvoert, is herinstructie uiteraard niet verplicht. Je hebt na het verlopen van je certificaat 2 jaar de tijd om je herinstructie af te ronden.

Wil je keuringsdeskundige EPBD worden?

ROVC biedt verschillende trainingen aan voor keuringsdeskundigen EPBD

Keuringsdeskundige EPBD-A

Deze training bereidt jou voor op het examen voor keuringsdeskundige EPBD-A. Met deze certificering mag je wettelijke keuringen en energieprestatie-
rapportages aan gebouwgebonden installaties met vermogens tussen de 12 en 45 kW uitvoeren. 

Bekijk training

 

Herinstructie EPBD-A

Is je certificering verlopen en wil je als keuringsdeskundige EPBD-A aan de slag blijven? Volg dan deze training en maak direct je bijscholingsexamen. Daarna is je certificering verlengd met 5 jaar en mag je onder de huidige EPBD-III lijn keuringen uitvoeren.

Bekijk training

Keuringsdeskundige EPBD-B

Ben jij installateur, adviseur, inspecteur of technicus? Wil je keuringen aan gebouwgebonden installaties in klasse 2 en klasse 3 uitvoeren, waarbij het vermogen groter is dan 45 kW? Volg dan de training Keuringsdeskunde EPBD-B en je bent goed voorbereid op het examen!

Bekijk training

 

Herinstructie EPBD-B

Met de certificering EPBD-B kun en mag je wettelijke keuringen en energieprestatierapportages aan gebouwgebonden groter dan 70k W uitvoeren. Is je certificering verlopen en wil je als aan de slag blijven? Volg deze training en maak direct je bijscholingsexamen.

Bekijk training

ROVC gebruikt cookies op haar website. Door het plaatsen van deze cookies kunnen we onder andere het bezoekersgedrag analyseren. Met deze data maken we de site gebruiksvriendelijker. Ook kunnen we de cookies gebruiken voor social media en zorgen we dat je relevante advertenties en informatie te zien krijgt wanneer je gebruik maakt van de ROVC-website.

Meer informatie over de cookies en privacy vind je in ons privacy statement en cookiestatement. Als je gebruik blijft maken van deze website, ga je akkoord met de cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens.

Terug naar vorige

Pas de cookie instellingen aan naar jouw voorkeur.

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.