De nieuwste editie van de TechBarometer is nú beschikbaar! Vraag 'm hier aan
Bekijk de vergelijking via het menu

NEN 3140 cursus

Veilig werken aan laagspanningsinstallaties, dat leer je tijdens een NEN 3140 cursus. Lees meer over NEN 3140 en de verschillende cursussen.

 

Veilig werken in de elektrotechniek met een cursus NEN 3140

Volgens de Arbowet is een werkgever verantwoordelijk voor het veilig werken aan elektrische laagspanningsinstallaties. Als jouw organisatie onderdeel uitmaakt van de Nederlandse industrie of utiliteit is de kans groot dat jouw organisatie de NEN 3140 toepast om hier invulling aan te geven. De NEN 3140-norm schrijft werknemers voor instructies te volgen op dit gebied. Het is daarom zeer verstandig om medewerkers die aan of met elektrotechnische installaties werken te trainen om volgens de norm NEN 3140 te werken. 

Wat is NEN 3140?

De NEN 3140 is een belangrijke veiligheidsnorm voor medewerkers die werken aan laagspanningsinstallaties die voortvloeit uit de eisen vanuit de Arbowet. Leven medewerkers binnen het bedrijf de maatregelen en instructies die de NEN 3140-norm voorschrijft na? Dan kun je er met een gerust hart van uitgaan dat het bedrijf voldoet aan de veiligheidswetgeving voor het werken aan en met elektrische laagspanningsinstallaties.

ROVC helpt jouw organisatie aantoonbaar verantwoord en veilig te werken met verschillende NEN 3140 cursussen.

Joey Rijnders

Ik adviseer je graag over NEN 3140 binnen jouw organisatie, ook incompany is mogelijk. Bel of mail mij voor een persoonlijk advies!

Wat valt er binnen NEN 3140?

De NEN 3140-norm heeft betrekking op het veilig werken nabij, aan of met elektrische objecten.Hieronder vallen elektrische installaties, machines en gereedschappen die gebruikt worden in:

 • Woningen
 • Kantoren
 • Fabrieken
 • Bouwplaatsen
 • Schepen

En het keuren van:

 • Boormachines
 • Computers
 • Lasapparatuur
 • Veiligheiedsrato's
 • Zwerfkasten, haspels en verlengsnoeren

Wat zijn de verschillende functieniveaus van NEN 3140?

De NEN 3140 verlangt een duidelijk aanwijsbeleid waarin jouw organisatie aangeeft wie welke werkzaamheden mag uitvoeren. Dit doen je met onderstaande functies en kennisniveaus:

 • De Installatieverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor het ontwerp en het veilig houden van elektrische installaties.
 • De Werkverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor het veilig werken met technische installaties, machines en arbeidsmiddelen.
 • Een Vakbekwaam persoon (VP) kan zelfstandig aan elektrische installaties werken.
 • Een Voldoende onderricht persoon (VOP) is in staat om onder toezicht eenvoudige handelingen te verrichten. Specifieke elektrotechnische kennis is daarbij geen harde eis.

ROVC biedt voor al deze functieniveaus passende opleidingen.

Het verschil tussen een VOP en een VP

Er zijn een aantal belangrijke verschillen. Maar hoe weet je welke training/benoeming bij jou past? Wij leggen het je graag uit!

Verschil VOP en VP

 

Meer over NEN 3140

 

 

NEN 3140 cursussen

ROVC biedt de volgende NEN 3140 cursussen aan om jouw organisatie te helpen aantoonbaar verantwoord en veilig te werken. Bij een positief eindresultaat ontvangt de medewerker een bedrijfserkend certificaat en kan hij/zij worden benoemd.

Waarom een NEN 3140 cursus?

Een NEN 3140-cursus is een onmisbaar hulpmiddel voor het waarborgen van een veilige werkomgeving voor iedereen die te maken heeft met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Een gedegen aanwijs- en instructiebeleid binnen je bedrijf is daar onlosmakelijk mee verbonden. Het op juiste wijze blijven opvolgen van de NEN 3140-norm binnen jouw bedrijf heeft veel voordelen:

 • Je kunt er met een gerust hart van uitgaan dat je voldoet aan de Arbowet
 • Je creëert een veilige werkomgeving voor je collega’s
 • Je verkleint het risico op bedrijfsongevallen
 • Je maakt medewerkers bewust van het belang van veilig werken
 • NEN 3140-cursussen geven je een universele kwaliteitsstandaard voor het keuren van elektrisch (hand)werkgereedschap en elektrische installaties

 

 

NEN 3140 cursussen Vakbekwaam persoon 

Voor iedereen die werkt aan en inspectie uitvoert op schakelkasten en machines die onder spanning staan.

NEN 3140 cursus Installatie- en/of Werkverantwoordelijke laagspanning

Voor iedereen die binnen zijn bedrijf verantwoordelijk is voor de veiligheid omtrent de technische staat, bedrijfsvoering en werkzaamheden met en aan elektrische installaties.

NEN 3140 cursus Keuren elektrische arbeidsmiddelen en installaties

Voor iedereen die binnen zijn bedrijf verantwoordelijk is voor het keuren van de arbeidsmiddelen.

Veelgestelde vragen over NEN 3140

Is NEN 3140 verplicht?

Ja en nee. De NEN 3140 wordt niet genoemd als norm waar je je aan moet houden in de arbowet.

De arbowet geeft wel aan dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers en je je moet houden aan de stand van de wetenschap. De inspectie SZW hanteert hiervoor de geldende normen, dus ook de NEN 3140.

Hoe behaal ik een NEN 3140 certificaat?

Hoewel de wet wel voorstelt dat veilig moet werken, is NEN 3140 geen wettelijke verplichting. Aan de NEN-cursussen is daarom geen examen aan verbonden. Je ontvangt een NEN 3140-certificaat na deelname aan de cursus. Zo kun jij aantonen dat jij weet hoe je veilig werkt.

Hoe lang is NEN 3140 geldig?

Er is geen vaste termijn voor de geldigheid van je NEN 3140-certificering. De NEN 3140 stelt wel dat benoemde personen hun kennis ‘periodiek’ moeten opfrissen om blijvend veilig te kunnen werken.

Over het algemeen raden we je aan een termijn van twee tot drie jaar te hanteren. Dan weet je zeker dat je goed op de hoogte bent van de eisen die in de norm gesteld worden en kun je deze beter naleven. De exacte opfristermijn wordt door verschillende factoren bepaald, waaronder ervaring, de werkomgeving en risico’s van de werkzaamheden. Let op! Voor NEN 3140 Keuren elektrisch handgereedschap geldt een herhalingsadvies van 5 jaar, vanwege een lager risico.

Wie mag een NEN 3140-keuring uitvoeren?

Wanneer elektrische arbeidsmiddelen (dus apparaten of gereedschap) gekeurd moeten worden, kan deze keuring uitgevoerd worden door een Voldoende Onderricht Persoon. Het gaat dan voornamelijk om een visuele inspectie en een keuring door meting en beproeving. Voor elektrische installaties geldt echter dat je minimaal een Vakbekwaam Persoon moet zijn om de keuringen uit te voeren. Wel moet je na het behalen van de training aangewezen worden door je werkgever. Je leest er hieronder meer over.

Hoe werkt het NEN 3140-aanwijsbeleid?

Volgens de norm NEN 3140 mogen Voldoende Onderrichte Personen, Vakbekwame Personen, Installatieverantwoordelijken en Werkverantwoordelijken aan elektrotechnische installaties werken. In je aanwijsbeleid leg je vast bij welke functies welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden horen. Dat gebeurt op basis van opleidingsniveau en ervaring. Maar welke medewerkers moeten hiervoor worden 'aangewezen'? Lees hier meer over de benoemingen en taakverdelingen.

Hoe moet je NEN 3140 implementeren?

Wil je de juiste praktische invulling aan het veiligheidsbeleid geven? ROVC helpt diverse organisaties om de norm NEN 3140 structureel in de bedrijfsvoering te implementeren en te borgen. Met ons stappenplan implementeren we het veiligheidsbeleid van A tot en met Z in jouw organisatie. Bekijk de 6 stappen.

Wat is het verschil tussen NEN 3140, NEN 1010 en NEN 3840?

Al die NEN-normen kunnen nogal verwarrend zijn. Daarom leggen we je graag het verschil tussen NEN 1010, NEN 3140 en NEN 3840 uit.

Zowel NEN 1010 als NEN 3140 hebben een relatie met veiligheid. Het grote verschil tussen beide normen is het toepassingsgebied: NEN 1010 komt voort uit het Bouwbesluit en geeft aan hoe laagspanningsinstallaties bedrijfszeker en veilig opgebouwd moeten worden en waar de installatie tijdens de opleverinspectie aan moet voldoen.

De NEN 3140 daarentegen komt voort uit de Arbowet en geeft richtlijnen voor het op een veilige manier dagelijks gebruiken van de laagspanningsinstallaties en hoe deze installaties gekeurd moeten worden. Op deze manier blijven ze gedurende hun levensduur veilig. Het gedrag van de gebruiker van de laagspanningsinstallaties speelt hierbij dus een grote rol.

NEN 3840 heeft een ander toepassingsgebied. Deze norm geeft namelijk eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties voor hoogspanning.

Waarom een NEN 3140-cursus bij ROVC?

ROVC biedt diverse NEN 3140-cursussen aan die ervoor zorgen dat veilig werken met elektrische laagspanning de norm wordt.

Als marktleider op het gebied van trainingen en opleidingen voor technisch Nederland helpt ROVC je daarnaast graag bij het integreren van NEN 3140 in de bedrijfsvoering, maar ook met het opstellen van een goed aanwijsbeleid. Onze veiligheidsdeskundigen vertalen de wirwar aan methodieken naar een eenvoudig en praktisch toepasbaar stappenplan.

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.