VERNIEUWD

Elektrisch schakelen

Leer alles over elektrotechniek met de cursus Elektrisch schakelen van ROVC! Met deze opleiding verkrijgt u uitgebreide basiskennis over elektro. U leert storingen oplossen en verkrijgt inzicht in schakeltechniek en motorschakelingen.

In het kort

Tijdens de cursus Elektrisch schakelen vergroot u uw vakkennis over industriële elektrotechniek. U gaat onder meer aan de slag met het repareren, vervangen en in gebruik nemen van elektrische componenten. U leert storingen opsporen en verhelpen en planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. Daarbij staat het lezen van elektrische schema’s centraal. De onderwerpen die tijdens deze cursus uitvoerig aan bod komen zijn: elektrotechnische begrippen, meetapparatuur en meettechniek, industriële relais, draaistroommotoren, draaistroommotorschakelingen en bijbehorende beveiligingscomponenten, softstarters, frequentieregelaars en signalering en bediening.

Voor wie?

Deze cursus is zeer geschikt voor storingsmonteurs of onderhoudsmonteurs zonder kennis van industriële elektrotechniek en die zich hierin willen bekwamen. U kunt na het volgen van deze cursus zelfstandig storingen zoeken en onderdelen vervangen. U wordt opgeleid op het niveau Maintain. Een technische vooropleiding op minimaal MBO-2 niveau of vergelijkbaar is gewenst. Onze cursus Basis elektrotechniek is eveneens een goede basis.

cursusinformatie

 • Doel
 • Inhoud
 • Practicum
 • Startdata/locaties
 • Afsluiting

Doel

Doel van de cursus

Na het afronden van de cursus Elektrisch schakelen beschikt u over voldoende vakkennis ten aanzien van de werking van installaties en apparatuur. Na het afronden van deze cursus kunt u storingen zoeken en verhelpen, planmatig onderhoud uitvoeren en inspecties doen. Verder bent u in staat componenten vervangen, repareren en in gebruik nemen.

Dit betekent dat u na afloop over de volgende vaardigheden beschikt:

Vervangen, repareren en in gebruik nemen van componenten

 • Monteren, demonteren apparatuur en componenten
 • Afstellen van apparatuur en componenten
 • Testen werking installatie
 • Overdragen en rapporteren aan de klant

Planmatig onderhoud en inspectie uitvoeren

 • Onderhoudsschema´s lezen en toepassen
 • Onderhoudsmethoden toepassen met gebruik van onderhoudsmiddelen
 • Onderhoud uitvoeren
 • Visuele (vaktechnische) inspectie uitvoeren
 • Uitvoeren van metingen en beproevingen (vaststellen conditie)
 • Rapportage van onderhoud en inspectie

Storingen zoeken en oplossen

 • Gestructureerde aanpak bij diagnose stellen
 • Controleren van instellingen op afwijkingen
 • Interpreteren van meetgegevens
 • Toepassen schema´s en tekeningen
 • Storingsrapportage invullen

Vakkennis, werking van installaties en apparatuur

 • Schema- en tekeninglezen
 • Opbouw en werking installatie verklaren
 • Werking apparatuur en componenten verklaren
 • Inzicht in relevante technische (basis)begrippen
 • Spreken van de vaktaal
 • Meetapparatuur en gereedschappen toepassen

Inhoud

Inhoud

Schakelen met relais
 • Maak- verbreek- en wisselcontacten
 • Componentenkennis (magneetschakelaars, hulprelais, tijdrelais en bedieningselementen)
 • Basisschakelingen: geheugenschakeling, vergrendelschakeling, volgordeschakeling
 • Tijdrelais: opkom- en afvalvertraging, gecombineerde opkom- en afvalvertraging, pulsfunctie
Algemene elektrotechniek
 • Kennis van stroom, spanning, weerstand, vermogen, 1-fase en 3-fase voedingen
 • Gelijk- en wisselspanning, transformatie en gelijkrichting
 • Meten en meetapparatuur: juist gebruik van universeelmeter en ampèretang
Draaistroommotoren
 • Synchrone draaistroommotor
 • Kortsluitanker- of a-synchrone motor
 • Omkeren draairichting driefasenmotoren
 • Laagtoeren- of meerpolige draaistroommotoren
 • Sterschakeling
 • Driehoekschakeling
Draaistroommotorschakelingen
 • Motorschakeling voor direct inschakelen, omkeren van draairichting
 • Sterdriehoekschakeling voor draaistroommotoren
 • Doormeten van motoren (weerstand van de wikkeling en isolatieweerstand)
 • Motorschakeling met softstarter
 • Frequentieregelaars, werking en basisinstellingen
 • Beveiliging d.m.v. smeltveiligheden en thermische beveiliging of motorbeveiligingsschakelaar
Storingzoeken volgens SMIDO
 • S van storing, M van melding, I van informatie verzamelen, D van diagnose stellen, O van oplossen
 • Uitleg en gebruik van het aanvalsplan
Storingzoeken elektrotechniek
 • Algemene opbouw van elektrotechnische besturingen d.m.v. blackbox-benadering
 • Input - besturing - output, denkwijze in blokken, sensoren als input
 • Meetmethoden: verwachte waarde - gemeten waarde - efficiënt meten - watervalmethode
 • Leestechnieken bij uitgebreide schema's: terugbrengen tot deelschema's
 • Kruisverwijzingen bij componenten en relais, potentiaalverwijzingen
 • Diverse installaties: doorginstallatie, afvalwaterputinstallatie en elektrische roldeur

Voorbereiding en studiebelasting

Per dagdeel van 3 uur kunt u rekenen op ongeveer 3 tot 5 uur voorbereiding.

Practicum

De cursus Elektrisch schakelen bevat 5 dagdelen practicum waarin het volgende aan bod komt:

Schakelen met relais
Tijdens het (mobiele) practicum voert u de volgende werkzaamheden uit:

 • Bouwen en testen van diverse relaisschakelingen in de ROVC-relaiskoffer
Draaistroommotorschakelingen
Tijdens het (mobiele) practicum voert u de volgende werkzaamheden uit:
 • Bouwen van motorschakelingen en meten van motorspanning en motorstroom met geschikte meetapparatuur
 • Meten van isolatieweerstand van draaistroommotoren
 • U maakt kennis met de parametrering van frequentieregelaars
Storingzoeken Elektrotechniek
Tijdens het practicum voert u de volgende werkzaamheden uit:
 • Lokaliseren van storingen met behulp van elektrische schema's en gebruik van universeelmeter en ampèretang
De practicumdag duurt van 09.00 tot 16.00 uur. Uiteraard zijn de kosten van koffie/thee en lunch van de practicumdag bij de prijs inbegrepen.

De locatie en/of avond van het avondpracticum kan eenmalig afwijken.

Opleiden vanuit en voor de praktijk staat centraal in de ROVC-opleidingen. In het unieke ROVC TechCenter (een practicumruimte van ruim 3.000 m2) oefent u op veilige, moderne practicuminstallaties. De opdrachten zijn gebaseerd op situaties die u in de praktijk tegenkomt en worden uitgevoerd onder deskundige leiding. Daarnaast wordt tijdens de lessen veelvuldig gewerkt met praktijkcases en gebruikt de docent voorbeelden uit zijn eigen werkpraktijk. Natuurlijk is er ook de gelegenheid eigen voorbeelden in te brengen.

Startdata/locaties

Aantal bijeenkomsten
Planning

Akersloot

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
13-11-2014

Alkmaar

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
27-10-2014

Alkmaar

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
29-10-2014

Amersfoort

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
27-10-2014

Breda

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
28-10-2014

Den Bosch

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
30-10-2014

Den Haag

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
27-10-2014

Doetinchem

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
30-10-2014

Dordrecht

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
27-10-2014

Ede

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
28-08-2014
Inschrijven

Met startgarantie

Ede

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
02-09-2014
Inschrijven

Met startgarantie

Ede

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
27-10-2014

Ede

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
06-11-2014

Ede

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
10-11-2014

Ede

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
26-03-2015

Eindhoven

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
30-10-2014

Emmen

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
27-10-2014

Emmen

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
28-10-2014

Geleen

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
30-10-2014

Goes

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
27-10-2014

Gouda

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
28-10-2014

Groningen

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
27-10-2014

Hendrik Ido Ambacht

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
11-11-2014

Hendrik Ido Ambacht

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
01-04-2015

Hengelo Ov

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
28-10-2014

Leende

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
12-11-2014

Leeuwarden

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
28-10-2014

Leiden

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
28-10-2014

Lelystad

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
27-10-2014

Nijmegen

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
27-10-2014

Oosterhout (NB)

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
07-04-2015

Purmerend

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
25-03-2015

Roermond

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
28-10-2014

Roosendaal

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
30-10-2014

Rotterdam

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
01-09-2014
Inschrijven

Met startgarantie

Rotterdam

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
28-10-2014

Terneuzen

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
30-10-2014

Utrecht

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
29-10-2014

Vlaardingen

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
29-10-2014

Zaandam

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
28-10-2014

Zwolle

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Rooster
30-10-2014

Zwolle

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
07-11-2014

Zwolle

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Rooster
31-03-2015
Startdatum
13-11-2014
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Akersloot

Startdatum
27-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Alkmaar

Startdatum
29-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Alkmaar

Startdatum
27-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Amersfoort

Startdatum
28-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Breda

Startdatum
30-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Den Bosch

Startdatum
27-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Den Haag

Startdatum
30-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Doetinchem

Startdatum
27-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Dordrecht

Startdatum
28-08-2014
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Inschrijven

Met startgarantie

Startdatum
02-09-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Inschrijven

Met startgarantie

Startdatum
27-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Startdatum
06-11-2014
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Startdatum
10-11-2014
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Startdatum
26-03-2015
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Startdatum
30-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Eindhoven

Startdatum
27-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Emmen

Startdatum
28-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Emmen

Startdatum
30-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Geleen

Startdatum
27-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Goes

Startdatum
28-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Gouda

Startdatum
27-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Groningen

Startdatum
11-11-2014
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Hendrik Ido Ambacht

Startdatum
01-04-2015
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Hendrik Ido Ambacht

Startdatum
28-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Hengelo Ov

Startdatum
12-11-2014
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Leende

Startdatum
28-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Leeuwarden

Startdatum
28-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Leiden

Startdatum
27-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Lelystad

Startdatum
27-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Nijmegen

Startdatum
07-04-2015
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Oosterhout (NB)

Startdatum
25-03-2015
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Purmerend

Startdatum
28-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Roermond

Startdatum
30-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Roosendaal

Startdatum
01-09-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Rotterdam

Inschrijven

Met startgarantie

Startdatum
28-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Rotterdam

Startdatum
30-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Terneuzen

Startdatum
29-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Utrecht

Startdatum
29-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Vlaardingen

Startdatum
28-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Zaandam

Startdatum
30-10-2014
Aantal bijeenkomsten

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Zwolle

Startdatum
07-11-2014
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Zwolle

Startdatum
31-03-2015
Aantal bijeenkomsten

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Zwolle

Liever een andere leslocatie of startdatum? Laat het ons weten!

Afsluiting

Deze cursus wordt met een centraal examen afgesloten. Bij een positief eindresultaat ontvangt u een bedrijfserkend diploma.

CERTECH
Voor de organisatie van onze examens werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd.

Het gaat hierbij met name om examens gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heeft u vragen over examens? Of bent u op zoek bent naar een partner om uw examens te laten organiseren? Bel ons op 0318 - 698 650 of kijk op www.certech.nl.

cursusvarianten

Duur
Aantal bijeenkomsten
All-inprijs (excl. BTW)
3 maanden

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

€ 2.195,-
5 maanden

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

€ 1.665,-
5 maanden

16 middagen waarvan 1 practicummiddag en 2 practicumdagen in Ede 

€ 2.195,-
5 maanden

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

€ 2.195,-
Duur
3 maanden
Lessen

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

All-in prijs(excl. BTW)
€ 2.195,-
Duur
5 maanden
Lessen

16 avonden waarvan 1 practicumavond en 2 practicumdagen in Ede

All-in prijs(excl. BTW)
€ 1.665,-
Duur
5 maanden
Lessen

16 middagen waarvan 1 practicummiddag en 2 practicumdagen in Ede 

All-in prijs(excl. BTW)
€ 2.195,-
Duur
5 maanden
Lessen

10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede

All-in prijs(excl. BTW)
€ 2.195,-
Inschrijven voor deze cursus?

Direct inschrijven

Heeft u hulp of advies nodig? 0318-698 698

Interviews met cursisten

Harm van de Kamp
Storingsmonteur
"Dat wat ik vandaag bij ROVC leer, gebruik ik morgen in mijn werk!"
Lees meer...
Stel cursusgids samen

Stel direct zelf uw persoonlijke cursusgids samen