De nieuwste editie van de TechBarometer is nú beschikbaar! Vraag 'm hier aan
Bekijk de vergelijking via het menu

Gemeente Moerdijk implementeert NEN 3140 in bedrijfsvoering

Sinds de reorganisatie in 2009 werkt Gemeente Moerdijk aan een haarscherp veiligheidsbeleid. Geert de Valois Turk leidt de buitendienst van afdeling Realisatie Beheer Openbare Ruimte (RBOR). Zijn missie: de NEN 3140 structureel implementeren in de bedrijfsvoering van RBOR. “Zo is veilig werken geborgd in de organisatie en wordt de bedrijfsvoering beheersbaar.”

Geert de Valois Turk, Teamhoofd Afdeling RBOR en Team Buitendienst bij Gemeente Moerdijk

Verantwoordelijkheid nemen

Implementatie van de NEN 3140 was hard nodig, volgens De Valois Turk. “We hebben storingsdiensten voor rioolpompen, we werken met openbare verlichting, evenementkasten, wegafzettingen, et cetera. Op al deze terreinen is kennis van veilig werken noodzakelijk. Niet alleen om onze mensen te beschermen tegen de risico’s van hun werk, ook omdat onze juridische aansprakelijkheid ver reikt als er iets misgaat. Neem je verantwoordelijkheid, zeg ik tegen mijn mensen. Controleer wegafzettingen bijvoorbeeld op de regels voor binnen en buiten de bebouwde kom en draag reflecterende kleding. Ik merk dat er nu draagvlak is voor een verandering in de werkmentaliteit.”

ROVC als adviseur

De Valois Turk is erg te spreken over de NEN 3140. “De norm omvat alle faciliteiten om het werk veilig uit te voeren. Hij is voor iedereen gelijk en hij geldt voor alle disciplines. Dat maakt structurele implementatie mogelijk. Met ROVC als adviseur heb ik een veiligheidsbeleid opgesteld, inclusief een stappenplan van de procedures, werkzaamheden en instructies. Dat stappenplan geldt voor de hele organisatie, ook voor de calamiteitendiensten. Per functie heb ik de verantwoordelijkheden beschreven. De NEN 3140 heb ik daarbij als uitgangspunt genomen. Wat mogen uitvoerende krachten wel en wat niet? Niet iedereen mag de onderdelen in een evenementenkast bijvoorbeeld reviseren. Daar is speciale kennis voor vereist.”

Gemeente Moerdijk

Met ruim 36.500 inwoners is Moerdijk de grootste gemeente van Zuidwest-Nederland. De lokale overheid, Gemeente Moerdijk, werkt aan diverse projecten waarbij veilig werken van groot belang is. Met ROVC als adviseur maakt Gemeente Moerdijk de NEN 3140 structureel onderdeel van de bedrijfsvoering.

Kennis en flexibiliteit

Kennis van veilig werken als vast onderdeel van RBOR. Om dit doel te bereiken, moeten de juiste mensen de juiste opleiding hebben. De Valois Turk: “Op basis van het stappenplan heeft ROVC een gericht advies gegeven voor de benoeming en herinstructie van mijn mensen. In dat advies staat welke cursussen praktisch zijn en welke noodzakelijk. De flexibiliteit van ROVC is groot. Als ik aangeef dat ik hulp nodig heb, reageert ROVC direct. Maar bovenal: ROVC is een landelijk erkend instituut met veel kennis in huis. En daar begint veilig werken mee: met kennis. Ik verwacht in de toekomst dan ook veel samenwerking tussen gemeenten. De kennis die wij nu hebben, wil ik graag overbrengen!

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.