Tekort aan technici

Het tekort aan technici in Nederland neemt toe. ROVC wil organisaties en bedrijven helpen technisch personeel te werven, te ontwikkelen en te behouden.

Tekort aan technici

Het tekort aan technici in Nederland neemt toe. ROVC helpt organisaties en bedrijven bij het werven, ontwikkelen en behouden van technisch personeel.

Onderzoek

Recent onderzoek onder 228 technische bedrijven in Nederland wijst uit dat 77 procent een tekort heeft aan personeel. “Ze slagen er niet in geschikte arbeidskrachten te vinden”, aldus John Huizing, directeur bij ROVC. Het bevestigt eerder onderzoek uit 2011 dat het tekort aan technici reëel is en dat het tijd is om het probleem aan te pakken.

Oorzaken voor tekort aan technici 
In het onderzoek uit 2011 werd de toegenomen vraag naar allround inzetbare technici veruit het meest genoemd als reden voor het tekort. Ook een kwantitatief en kwalitatief tekort aan schoolverlaters en een grote uitstroom door met name pensionering zijn veel voorkomende oorzaken. Bijna driekwart van de bedrijven ondervindt problemen bij het invullen van functies op monteurniveau (service-, onderhouds- en storingsmonteur). Ook medewerkers die in staat zijn storingen te vinden, analyseren en voorkomen (‘technicus’) zijn lastig te werven.

Praktische aanpak 
Het tekort vraagt om een praktische aanpak. Het wordt tijd om op een andere manier aan te kijken tegen personeelsmanagement, mogelijke doelgroepen en opleiden. Goed werkgeverschap, een actief wervingsbeleid en mensen binden en boeien middels doorgroeimogelijkheden zijn belangrijk. Maar er zijn ook externe mogelijkheden. Iemand met affiniteit voor techniek, de juiste instelling en motivatie kan in korte periode worden opgeleid tot een goede arbeidskracht. Er zijn genoeg mensen die thuis zitten en zich graag laten omscholen voor een technisch beroep. Het vergt alleen een andere insteek.

Advies en ondersteuning  
ROVC biedt advies en ondersteuning voor organisaties die actief aan de slag willen met het invullen van hun technische vacatures middels bij- en omscholing. Hoe? Bel gerust met een van onze accountmanagers voor de mogelijkheden. 

Of download onze publicaties met praktische oplossingen & praktijkcases van onder andere IHC Merwede, Uneto-VNI, Pon Power en VolkerRail: 

Tekort technici te lijf: Praktische aanpak voor uw bedrijf - deel 1

Tekort technici te lijf: In de praktijk - deel 2

Vraag de TechBarometer aan

Aanvragen
'Tekort technici te lijf - deel 1

Download brochure
'Tekort technici te lijf - deel 2

Download brochure

Of vraag de printversie aan