Bekijk de vergelijking via het menu
Cursus Warmtepompinstallaties

Studieadvies NEN 3140

Dat klopt, de norm NEN 3140 schrijft voor dat je ‘periodiek’ jouw kennis moet opfrissen. Wij adviseren om iedere 5 jaar een herinstructie te volgen. Zo ben je weer up-to-date en blijf je bevoegd om keuringen uit te voeren aan elektrische arbeidsmiddelen. 

Nee, dat is niet verantwoord. Het is belangrijk om kennis van elektrotechniek en kennis van veilig werken niet door elkaar te halen. Jouw werkgever kan je aanwijzen als vakbekwaam persoon als je én voldoende kennis van elektrotechniek hebt op minimaal webniveau 2 (bijvoorbeeld door Elektrisch schakelen), én daarna de training over veilig werken (NEN 3140 Vakbekwaam persoon) hebt gevolgd.

De NEN 3140 is gebaseerd op Europese regelgeving, in Nederland zijn we zelfs strenger dan elders over het algemeen.

Vele landen accepteren daarom een Nederlands certificaat. Maar let op: dit verschilt echter per land. Daarom moet je dit altijd navragen in het land waar je naar toe gaat.

Volgens artikel 8 van de Arbowet zorgt de werkgever dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de maatregelen om de risico’s te voorkomen. Het volgen van een NEN 3140 cursus geeft hier invulling aan. Voorlichting en onderricht moeten regelmatig worden herhaald. In de NEN 3140 is een hulpmiddel opgenomen om de frequentie tussen de 1 en 5 jaar te bepalen.

We adviseren je de 1-daagse cursus NEN 3140 Keuren elektrische arbeidsmiddelen te volgen. In onze VOP, VP en IWV cursussen wordt geen aandacht besteed aan het keuren van de elektrische arbeidsmiddelen.

Volgens de NEN 3140 mogen alleen personen die een schriftelijke aanwijzing hebben van de werkgever werkzaamheden doen waarbij elektrische gevaren kunnen optreden. De werkgever mag het aanwijzingsbeleid ook delegeren aan de werkverantwoordelijke.

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.