De nieuwste editie van de TechBarometer is nú beschikbaar! Vraag 'm hier aan
Bekijk de vergelijking via het menu

Natuurlijke koudemiddelen

Brandbare koudemiddelen zijn opgebouwd uit koolwaterstoffen. Het grootste verschil tussen brandbaar koudemiddel en synthetisch koudemiddel (F-gassen) is dat de laatstgenoemde veiliger zijn om te gebruiken. Synthetische koudemiddelen zijn namelijk gemodificeerd met fluor.

R32 bestaat voor een klein gedeelte uit propaan, maar de hoeveelheid is veel lager. Hierdoor is R32 veiliger is om toe te passen. Je kan met de juiste veiligheidsmaatregelen ook veilig werken aan installaties met propaan, maar daarvoor raden we wel training aan.

Propaan is erg gevaarlijk. De LFL-waarde (onderste grens) is 2,1 volumeprocent. Als propaan explodeert, is de energie die vrijkomt gelijk aan 98 megajoule per kubieke meter. Dit betekent dus dat wanneer er een vonk bij komt er een flinke steekvlam of explosie kan ontstaan!

Natuurlijke koudemiddelen zijn de enige manier om een verantwoorde bijdrage te leveren aan het milieu. De schadelijke effecten van synthetische koudemiddelen (F-gassen) zullen we de komende 100 jaar nog ervaren. Technisch gezien is er geen bezwaar om met propaan te werken. Alleen vraagt dit meer aandacht op het gebied van veilig werken.

Er is een groot verschil in installaties die groter zijn dan 1 kilogram inhoud (B2, B1) en airco- en/of warmtepompinstallaties (b3). Samen met de branche is besloten dat er voor de installateur een certificaat ontwikkelt wordt die beter aansluit op de werkzaamheden én de kennis die specifiek voor B3 nodig is.

Op dit moment is persoonscertificering voor installaties onder 1 kilogram nog niet verplicht. Hetzelfde geldt voor het installeren van monoblocks: hier vinden immers geen handelingen aan het koudemiddelcircuit plaats. Met de nieuwe F-gassenverordening en de herziening van de NPR-7600 (koolwaterstoffen) is de verwachting dat dit in de nabije toekomst wel verplicht gaat worden.

Je hebt het certificaat nodig als je aan het koudemiddelcircuit gaat werken. Denk hierbij aan de installatie van een split-systeem of reparatie (= onderhoud) van bijvoorbeeld een expansieventiel bij een monoblock.

Wat nog lang niet altijd gerealiseerd wordt, is dat propaan een vluchtige stof is en lichter dan lucht. Dit betekent als het vrijkomt in een warmtepomp, bijvoorbeeld door een lekke warmtewisselaar, dat het koudemiddel in aanraking kan komen met zuurstof. Dan is er alleen een vonk nodig om het te laten ontsteken. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren en daarom is veilig werken en deskundig installeren noodzakelijk.

Er wordt gekeken naar de koudemiddelinhoud. Dit betekent voor buitenopstellingen een maximale hoeveelheid van 3 kilogram en bij binnenopstellingen een maximale hoeveelheid van 1 kilogram. Kortom, elke koelkast, airco- of warmtepompinstallatie.

Een airco, warmtepomp of koelkast lom je vaak tegen in de gebouwde omgeving. Met andere woorden: je bent in de nabijheid van de klant en andere, niet deskundige, technici. Als je een ongeluk veroorzaakt en je kunt niet aantonen dat je over de juiste kwalificaties beschikt: dan kun je aansprakelijk worden gesteld.

Maar het belangrijkste is nog wel dat je jouw eigen veiligheid én daarmee die van jouw klant kunt garanderen. Veilig werken hoeft niet moeilijk te zijn. Vragen die je jezelf kunt stellen zijn: waar plaats ik de installatie, hoe werk ik veilig en welke beschermende maatregelen moet ik nemen?

Het persoonscertificaat is zeven jaar geldig, ongeacht of je examen doet via PBNA of STEK.

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.