Wil jij in 2 dagen meer leren over brandveiligheid? Schrijf je in de voor deze praktijkgerichte training. 

Doel

Na de training Bouwbesluit Brandveiligheid heb je inzicht in de oorsprong en samenhang met wet- en regelgeving, normen, regelingen etc. Je kent de eisen (en terminologieën) rondom vergunningen en de systematiek rondom veilig vluchten, sub-brandcompartimenten, bezettingsgraadklasse, enzovoorts.

Ook weet je wat de verschillen in eisen zijn voor diverse gebruiksfuncties (o.a. type brandbeveiligingsinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallaties, vluchtwegaanduidingen en doormeldingen naar Regionale Alarmcentrales (RAC).

  Niveau: ?
  Duur: vanaf 2 dagen
  Vakgebied: Gebouwautomatisering, Veiligheid, Gezondheid & Milieu
  Vraag een offerte aan

  Hou jij je met brandveiligheid bezig? Ben je bijvoorbeeld eigenaar of gebruiker van gebouwen? Of medewerker facilitair-/technische dienst? Werk je bij een woningstichting, de brandweer, bouw- en woningtoezicht, een installateur of een architecten- of adviesbureau? Dan is de training Bouwbesluit Brandveiligheid bedoeld voor jou. 

  Over Obex Opleidingen

  Obex is al meer dan 10 jaar dé opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

  Bekijk het totale aanbod

  In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

  Wet - en regelgeving

  • Woningwet (Bouwbesluit, Regeling Bouwbesluit, geschiedenis, brandbeveiligingsconcepten)
  • Wet Milieubeheer
  • Arbowet
  • Wet Veiligheidsregio’s, brandbeveiligingsverordening 
  • De samenhang tussen de wetten

  Vergunningen

  • Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht
  • Omgevingsvergunningen voor het:
   - Bouwen
   - Brandveilig gebruiken
   - Vergunningsvrije Bouwwerken
   - Indieningsprocedures
   - Tekeningen 

  Bouwbesluit systematiek

  • Voor welke gebouwen geldt het Bouwbesluit?
  • Hoe is het Bouwbesluit opgezet?
  • Wat betekent het Bouwbesluit voor nieuwbouw, bestaande bouw en tijdelijke bouw?
  • Werken met de aansturingstabellen in het Bouwbesluit

  Uitleg van termen, begrippen en definities binnen het Bouwbesluit

  • Gebruiksfunctie
  • Minimaal aantal personen
  • Gebruiksoppervlakte
  • Meetniveau 
  • Gebieden en ruimten
  • Gemeenschappelijk / niet gemeenschappelijk / gezamenlijk
  • (gecorrigeerde) Loopafstand

  Beperking van uitbreiding van brand

  • Brandcompartimentering
  • Spiegelsymmetrie
  • Brandoverslag en branddoorslag (WBDBO)

  Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook

  • Beschermd subbrandcompartimentering
  • Subbrandcompartimentering

  Veilig vluchten

  • Vluchtroutes
  • Capaciteit van een vluchtroute
  • Ontruimingsplannen 

  Sterkte bij brand

  • Draagconstructie van vluchtroute
  • Bouwconstructie

  Materialen in het bouwbesluit

  • Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
  • Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

  Installaties

  • Brandslanghaspels en blustoestellen
  • Droge blusleidingen
  • Brandweerlift
  • Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
  • Brandmeldinstallatie en huisrookmelders
  • Ontruimingsalarminstallatie
  • Onderhoud en zorgplicht

  Gelijkwaardigheid en gelijkwaardige veiligheid

  • Grote brandcompartimenten
  • Hoge en ondergrondse gebouwen
  • Beheersbaarheid van brand
  • Installaties ten behoeve van gelijkwaardige oplossingen
  • Wanneer pas je gelijkwaardigheid toe

  Gebruikseisen uit het Bouwbesluit m.b.t. ‘Voorkomen brandgevaar en ontwikkelen van brand’

  • Eisen aan brandgevaarlijke inrichtingselementen
  • Eisen aan aankleding in een besloten ruimte
  • Eisen brandgevaarlijke stoffen
  • Restrisico 

  Gebruikseisen uit het Bouwbesluit m.b.t. ‘Veilig vluchten bij brand’

  • Eisen aan opstelling inventaris
  • Eisen aan deuren in vluchtroutes
  • Valgevaarlijk aankleding van een ruimte

  Normen

  • Normen en de rechtsgeldigheid
  • Soorten normen 

  Integrale brandveiligheid

  Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Het is herkenbaar voor je en het is direct toepasbaar op jouw eigen situatie.

  Voor deze cursus is momenteel geen startdatum gepland. Heb je interesse in deze cursus? Laat het ons weten via een planningsverzoek of bel ons op 0318 – 698 697!

  Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname. 

  Voor wie?

  Hou jij je met brandveiligheid bezig? Ben je bijvoorbeeld eigenaar of gebruiker van gebouwen? Of medewerker facilitair-/technische dienst? Werk je bij een woningstichting, de brandweer, bouw- en woningtoezicht, een installateur of een architecten- of adviesbureau? Dan is de training Bouwbesluit Brandveiligheid bedoeld voor jou. 

  Over Obex Opleidingen

  Obex is al meer dan 10 jaar dé opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

  Bekijk het totale aanbod
  Studieadvies nodig? 0318 - 698 697