Bekijk de vergelijking via het menu
Leren op de werkplek

Nieuw bij ROVC: TechOpWeg

Wist je dat je 70% van wat je leert op de werkplek leert? Bijvoorbeeld door het gedrag van ervaren collega’s af te kijken en door te reflecteren op ervaringen. Wat ging goed? Wat kan beter? In de huidige arbeidsmarkt en met het tekort aan technici is leren op de werkplek belangrijker dan ooit. Toch ontbreekt het in de praktijk vaak aan ervaren vakmensen om dit werkplekleren vorm te geven. Daarom hebben wij het nieuwe concept TechOpWeg ontwikkeld. Met dit traject krijgt ‘leren op de werkplek’ in 4 stappen een plek in je organisatie.

Het doel van TechOpWeg is om medewerkers die nieuw zijn in een vakgebied snel zelfstandig inzetbaar te maken. Dit doen we door ze op de werkplek van ervaren vakmensen te laten leren. TechOpWeg draagt bij aan de leercultuur in de organisatie en aan een Leven Lang Ontwikkelen. Bovendien zorgt het voor minder afhakers en is er geen technische basiskennis vereist. 

Een TechOpWeg-traject bestaat uit 4 stappen

Stap 1. Intake

Voor een succesvol traject is het belangrijk dat zowel de medewerkers als de organisatie belang hebben bij de ontwikkeling, gemotiveerd zijn en een open leerhouding hebben. Daarom begint elk traject met een intake, waarin we kijken of dit inderdaad zo is. Ook maken we tijdens de intake een ontwikkelplan, gebaseerd op de wensen van de medewerkers en de werkgever. Dit plan vormt de basis voor het verdere traject.

Stap 2. Opleiden

Na de intake krijgen de medewerkers een korte opleiding van ongeveer 7 dagen in een van onze TechCenters of in het eigen bedrijf. Dit lesprogramma bestaat bijvoorbeeld uit de vaktechnische – en veiligheidstrainingen die nodig zijn om veilig op de werkvloer aan de slag te kunnen gaan. Na afloop zijn de medewerkers functioneel inzetbaar.

Stap 3. Inwerken

Stap 3 bestaat uit een inwerkperiode van 4 tot 8 weken, afhankelijk van het aantal vaardigheden dat de medewerkers gaan opdoen. Tijdens deze inwerkperiode werken de medewerkers hele dagen samen met een ROVC vakman-trainer op de werkplek. De medewerkers en de vakman-trainer voeren dus samen de dagelijkse werkzaamheden uit. Hierbij laat de vakman-trainer werkmethodes kan zien, kan vragen beantwoorden en geeft instructie en feedback. Ook bewaakt de vakman-trainer de voortgang en kwaliteit van het werk. Na deze inwerkperiode zijn de medewerkers zelfstandig inzetbaar.

Wat zijn vakman-trainers?

Vakman-trainers zijn vakmannen en vakvrouwen met veel ervaring in het vak die door ROVC opgeleid zijn in het werkplekleren. Zij weten dus precies hoe je optimaal leert in de praktijk en zorgen daarbij ook dat het werk goed en tijdig klaar is. Het zijn gedreven mensen die werken vanuit het 3P-principe van ROVC: Plezier, Praktijk, Perspectief. Vakman-trainers laten de medewerkers leren door voorbeeld werkgedrag te laten zien en laten daarbij de medewerkers zoveel mogelijk zelf doen.

Stap 4. Vervolgadvies

Aan het eind van het traject geven we een vervolgadvies. In dit advies krijgen de medewerkers en het bedrijf een advies over de kansen en mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de medewerkers. De vakman-trainer heeft de medewerkers tijdens het traject goed leren kennen en kan op basis daarvan aangeven welke opleidingskansen en -mogelijkheden er liggen.

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.