Jouw favorieten

Je hebt nog geen trainingen, cursussen of opleidingen bewaard.

Bekijk de vergelijking via het menu
Jouw favorieten

Je hebt nog geen trainingen, cursussen of opleidingen bewaard.

 1. Home
 2. Subsidies
 3. Praktijkleren

Mbo - subsidie praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren stimuleert om leerwerkplaatsen aan te bieden.

Subsidie praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om leerwerkplaaten aan te bieden. Het maximale bedrag is € 2.700,- per jaar. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Voor wie?

De regeling is voor mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. De daadwerkelijke subsideaanvraag wordt door het bedrijf gedaan.

Hoe?

De werkgever vraagt het subsidiebedrag achteraf aan. Er is een budget voor de gehele mbo-groep per jaar beschikbaar. Mochten er twee keer zoveel aanvragen ingediend worden, dan ontvangt iedere aanvrager € 1.350,-. Overigens kan ieder moment van het jaar een deelnemer stoppen of starten. Bijvoorbeeld 8 maanden een leerwerkplek is max. 66% x € 2.700,- = € 1.800,-

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Subsidie praktijkleren

 • Je bent een erkend leerbedrijf voor de betreffende mbo-Crebo.
 • Je werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst.
 • De beroepsopleiding val onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen. Bij mbo zijn dit alle sectoren en alle mbo-niveaus.
 • Het moet gaan om een BBL-opleiding.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO. Alleen opleidingen die zich richten op een volledig diploma komen in aanmerking.
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) voorschrijft.
 • Ook opleidingen van niet-bekostigde onderwijsinstellingen komen in aanmerking voor subsidie als zij voldoen aan de onderwijswetgeving.
 • Minimaal 200 begeleide onderwijsuren verzorgd door de onderwijsinstelling per jaar.
 • Minimaal 610 klokuren beroepspraktijkvorming in het erkende leerbedrijf per jaar.

Benodigdheden

De werkgever moet per deelnemer over de volgende administraties beschikken:

 • Een door alle partijen ondertekende praktijkleerovereenkomst (levert ROVC).
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming bij het erkende leerbedrijf (jouw eigen administratie).
 • Een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt.
 • Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties ten opzichte van de beroepspraktijkvorming zijn behaald.

Heeft je medewerker al eerder een diploma behaald op een hoger of gelijk opleidingsniveau in een andere richting? Dan kun je een zogenaamd 'model-c formulier' aanvragen. Daarin kun je aangeven waarom het van bedrijfseconomisch belang is dat de medewerkers deze MBO-opleiding gaat volgen.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de website van RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). Je kunt de gehele regeling nalezen op de website van RVO. Daar is ook het aanvraagformulier te vinden en kun je een folder downloaden.

Aan bovenstaande informatie kun je geen rechten ontlenen.

ROVC gebruikt cookies op haar website. Door het plaatsten van deze cookies kunnen we onder andere het bezoekersgedrag analyseren. Met deze data maken we de site gebruiksvriendelijker. Ook kunnen we de cookies gebruiken voor social media en zorgen we dat je relevante advertenties en informatie te zien krijgt wanneer je gebruik maakt van de ROVC-website. Maar, je blijft anoniem!

Meer informatie over de cookies en privacy vind je in ons privacy statement en cookiestatement. Als je gebruik blijft maken van deze website, ga je akkoord met de cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens.

Terug naar vorige

Pas de cookie instellingen aan naar jouw voorkeur.U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.