Altijd al specialist in de koeltechniek willen worden? Schrijf je in voor de bedrijfserkende ROVC-beroepsopleiding Servicetechnicus koeltechniek. 

Doel

Als Servicetechnicus koeltechniek stel je allerlei soorten koudesystemen in bedrijf, bijvoorbeeld koelinstallaties. Daarnaast inspecteer, onderhoud en verbeter je de systemen. Ook worden door jou mogelijke storingen gelokaliseerd en verholpen. Bij storingen of defecten bepaal je als Servicetechnicus koeltechniek of repareren mogelijk is.  

Niveau: Prevent
Duur: Te volgen in eigen tempo   
Vakgebied: Klimaattechniek, Procestechniek
Meer informatie Vraag een offerte aan
Deze ROVC-beroepsopleiding is geschikt voor technici die zich willen specialiseren op het gebied van koel- en koudesystemen. In eigen tempo werk je toe naar het bedrijfserkende diploma.  

Waarom deze ROVC-beroepsopleiding volgen?

 • Gericht op service en onderhoud
 • Technische vaardigheden staan centraal
 • Docenten uit de praktijk
 • In jouw eigen tempo


Je krijgt tijdens de ROVC-beroepsopleiding Servicetechnicus koeltechniek kennis en inzicht in de volgende onderwerpen:

 • Materialen en middelen die bij het onderhouden van koudesystemen worden toegepast  
 • De opbouw en werking van standaard en niet-standaard koudesystemen
 • Alle eisen gesteld in de 'Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties' 
 • Lezen van technische tekeningen en schema’s 
 • De opbouw en werking van standaard krachtbronnen, werktuigen en (productie)machines 
 • De functie en werking van standaard en niet-standaard componenten, appendages en regelapparatuur voor koudesystemen 
 • Het elektrische- en regeltechnische deel van koudesystemen

De ROVC-beroepsopleiding Servicetechnicus koeltechniek is opgebouwd uit verschillende ROVC-cursussen en trainingen. In eigen tempo doorloop je de volgende cursussen:

Wanneer je als monteur in de koudetechniek werkt met milieuschadelijke koudemiddelen (CFK's, HCFK's en HFK's) moet je volgens de internationale regelgeving beschikken over een diploma conform de Europese F-gassenverordening. Deze cursus leidt je op voor het examen F-gassen categorie I. Je leert werken aan stationaire en mobiele installaties met een koudemiddelinhoud > 3kg (> 6kg als het een hermetisch gesloten systeem betreft). 

Meer informatie over deze cursus

De cursus Koudesystemen vergroot jouw vakkennis ten aanzien van de werking van complexe industriële koelinstallaties. Je gaat aan de slag met  storinganalyse, planmatig onderhoud, modificeren en de inbedrijfname van complexe koelinstallaties. De onderwerpen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn: technische begrippen koudetechniek, de koelkringloop h-log P-diagram, koellast berekening, ontwerpgegevens en selecteren van hoofdcomponenten, veilig werken aan installaties en veiligheidsvoorzieningen installaties.  

Meer informatie over deze cursus

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze training geeft een volledige instructie om de werkzaamheden op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Meer informatie over deze cursus

Nieuwe schakelkasten worden vaak voorzien van PLC’s. In installaties en productiemachines vervangen zij steeds vaker de traditionele besturing. Door een eenvoudige en gestandaardiseerde methode van programmeren (volgens de norm IEC 61131-3) maak je je deze techniek snel eigen, zonder te weten hoe de elektronica in de PLC werkt. Na het volgen van deze cursus begrijp je de werking van PLC’s en de programma’s.

Meer informatie over deze cursus

Leidinggeven is niet eenvoudig, al heb je het respect van medewerkers. Het draait vooral om vaardigheden als communiceren, organiseren, controleren, delegeren en motiveren. Deze training biedt je de kans om de grip op uw functie van direct leidinggevende te verstevigen. De training is praktisch van opzet, met veel aandacht voor uw persoonlijke situatie. Jouw effectiviteit in de directe aansturing zal merkbaar verbeteren.

Meer informatie over deze cursus

De cursus Projectleider leert je hoe je een project volgens een voor iedereen bekende structuur en werkwijze aanpakt, waardoor op efficiënte wijze het gewenste eindresultaat wordt bereikt. Je raakt vertrouwd met alle aspecten van het leidinggeven aan een project. Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze cursus zijn onder andere: projecten faseren (initiatief, opstart, definitie, realisatie, implementatie en evaluatie), planningen maken per fase, planningen bewaken en bijstellen, valkuilen in het project herkennen en voorkomen. Je leert op een eenduidige en heldere manier werken als projectleider door onderwerpen als: eenduidige communicatie, omgaan met afspraken, omgang met elkaar, verwachtingspatronen.

Meer informatie over deze cursus

Bij het optreden van een storing dient deze zo snel mogelijk gelokaliseerd en opgelost te worden. Maar wat te doen bij hardnekkige, terugkerende storingen? Dan is een multidisciplinaire aanpak vereist! In deze cursus leer je werken volgens een standaard methodiek. Je leert het proces of de machine te beschrijven en via een verliesanalyse te komen tot de achterliggende oorzaak van de storing. Vervolgens leer je oplossingen te bedenken en een actieplan op te stellen.

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Storingstechicus elektro breidt je jouw vakkennis ten aanzien van de werking van complexe elektrotechnische installaties en apparatuur verder uit. Je gaat aan de slag met storingzoeken, storingsanalyse, planmatig onderhoud, modificeren en de inbedrijfname van complexe elektrotechnische installaties. De onderwerpen die behandeld worden zijn: elektrotechnische begrippen, meetapparatuur en meettechniek, industriële relais en veiligheidsrelais, draaistroommotoren, draaistroommotorschakelingen en bijbehorende beveiligingscomponenten, softstarters, frequentieregelaars en machinebesturingen met opnemers en PLC’s.

Meer informatie over deze cursus

Opdrachtgevers eisen vaak van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid dat zij VCA-gecertificeerd zijn. Een vereiste voor het VCA-certificaat is dat alle leidinggevende medewerkers over het diploma Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA beschikken. Als leidinggevende toon je hiermee aan voldoende competenties te hebben op het gebied van veiligheid op de werkplek en op de hoogte te zijn van achtergronden en veiligheidsregels, waaronder de Arbo-wet.

Meer informatie over deze cursus

Opleiden vanuit en voor de praktijk staat centraal in de ROVC-opleidingen. In het unieke ROVC TechCenter (een practicumruimte van ruim 3.000 m2) kun je oefenen op veilige, moderne practicuminstallaties. De opdrachten zijn gebaseerd op situaties die je in de praktijk tegenkomt en worden uitgevoerd onder deskundige leiding. Daarnaast wordt tijdens de lessen veelvuldig gewerkt met praktijkcases en gebruikt de docent voorbeelden uit zijn eigen werkpraktijk. Natuurlijk is er ook de gelegenheid eigen voorbeelden in te brengen. 

Deze ROVC-beroepsopleiding is opgebouwd uit meerdere ROVC-cursussen. Iedere cursus wordt afgesloten met een certificaat of diploma. Na het behalen van alle certificaten en diploma's ontvang je het bedrijfserkende diploma.  

Deze ROVC-beroepsopleiding is opgebouwd uit ROVC-cursussen. Per cursus betaal je de reguliere cursusprijs. 

De prijs van onze ROVC-beroepsopleidingen is all-in, waaronder:

Catering & lesmateriaal

Catering & lesmateriaal

Lesmateriaal en catering, bestaande uit koffie/thee en lunch of diner, zijn altijd inbegrepen. Je komt dus niet voor onverwachte kosten te staan.

Praktijkoefening

Praktijkoefening

Opleiden vanuit de praktijk staat centraal. De docent komt uit het werkveld en gebruikt veel praktijkcases. Het oefenen van vaardigheden voer je uit op echte installaties in ons uitgebreide practicum of op de eigen locatie.

Keuze en kwaliteit

Keuze & kwaliteit

Kies uit meer dan 160 opleidingen, cursussen en trainingen, 45 locaties en diverse startdata of geef jouw wensen hiervoor aan. Je profiteert altijd van de vertrouwde ROVC-kwaliteit met focus op service en praktijk.

Studieadvies nodig? 0318 - 698 697