Wil je Servicetechnicus klimaattechniek worden? Volg deze bedrijfserkende ROVC-beroepsopleiding in jouw eigen tempo. 

Doel

Als Servicetechnicus klimaattechniek stel je onder andere grote luchtbehandelingsinstallaties in gebruik. Je controleert en onderhoudt deze installaties en waar nodig verbetert je deze. Alle voorkomende storingen worden door jou gelokaliseerd, geanalyseerd, verholpen en gerapporteerd. Bij storingen of gebreken bepaal je als Servicetechnicus klimaattechniek of repareren mogelijk is. Ook adviseer je over het eventueel verbeteren van een installatie.   

Niveau: Prevent
Duur: Te volgen in eigen tempo   
Vakgebied: Gebouwautomatisering, Klimaattechniek
Meer informatie Vraag een offerte aan
Deze ROVC-beroepsopleiding is geschikt voor technici die breed inzetbaar willen worden binnen de installatietechniek. In eigen tempo werk je toe naar het bedrijfserkende diploma.  

Waarom deze ROVC-beroepsopleiding volgen?

 • Technische vaardigheden staan centraal
 • Docenten uit de praktijk
 • Gericht op service en onderhoud
 • In jouw eigen tempo


Je krijgt tijdens de ROVC beroepsopleiding Servicetechnicus klimaattechniek kennis en inzicht in de volgende onderwerpen: 

 • Herstellen en vervangen van componenten 
 • Inregelen en controleren van klimaatsystemen
 • Inspecteren en onderhouden van complexe klimaatsystemen
 • Hanteren van meet- en controlegereedschappen 

De ROVC beroepsopleiding Servicetechnicus klimaattechniek is opgebouwd uit verschillende ROVC-cursussen en trainingen. In 2 tot 3 jaar, afhankelijk van eventuele vrijstellingen, doorloop je de volgende cursussen:

Tijdens de cursus Elektrisch schakelen vergroot je jouw vakkennis over industriële elektrotechniek. Je gaat onder meer aan de slag met het repareren, vervangen en in gebruik nemen van elektrische componenten. Je leert storingen opsporen en verhelpen en planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. Daarbij staat het lezen van elektrische schema’s centraal. De onderwerpen die tijdens deze cursus uitvoerig aan bod komen zijn: elektrotechnische begrippen, meetapparatuur en meettechniek, industriële relais, draaistroommotoren, draaistroommotorschakelingen en bijbehorende beveiligingscomponenten, softstarters, frequentieregelaars en signalering en bediening.

Meer informatie over deze cursus

De EPBD is een Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (Energy Performance of Building Directive). Sinds 1 december 2013 zijn eigenaren/beheerders van een utiliteitsgebouw verplicht om airco-installaties, met een totaalvermogen groter dan 12 kW, elke vijf jaar te laten keuren door een EPBD-gecertificeerde monteur. Tijdens de cursus EPBD airco-inspectie A leer je de energieprestatie van airco-installaties beoordelen en een energierapportage maken voor de verplichte keuring. Gebouwen worden afhankelijk van de grootte van het totale koelvermogen ingedeeld in klasse 1 (12-45 kW), klasse 2 (45-270 kW) of klasse 3 (groter dan 270 kW).

Bevoegdheid werkzaamheden keuringsdeskundige EPBD

 • Documentatie verzamelen, inspecteren, beoordelen
 • Koudeopwekker inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen
 • Leidingen inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen
 • Afgifte-units condensorwarmte inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen
 • Afgifte-units warmtewisselaar inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen
 • Luchtbehandeling in ruimte inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen
 • Luchtbehandelingssysteem inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen
 • Luchtinlaat inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen
 • Regeling inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen*
 • Bemetering inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen*
 • Grootte van de installatie inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen*
 • Alternatieve overwegen en advies uitbrengen*
*Bevoegdheid voor klasse 2 en 3 met EPBD-B

Wanneer ben je bevoegd?
 • Als je slaagt voor het EPBD-A examen wat door STEK wordt afgenomen.
 • Als je tussen 1 januari 2010 en 30 november 2013 de cursus F-gassen categorie I bij ROVC succesvol hebt afgerond met het STEK-examen. Je ontvangt geen apart diploma.
Herinstructie
 • Jouw EPBD-A-certificering is tot uiterlijk vijf jaar na de datum van afgifte van het F-gassen I diploma geldig. Na deze 5 jaar moet je dan alsnog het examen EPBD-A behalen.
 • Jouw STEK diploma ‘EPBD A-airconditioningsystemen’ is 5 jaar geldig. Hierna moet je een herinstructie volgen.
STEK-examen

Om deel te nemen aan het STEK-examen dien je jezelf in te schrijven bij STEK. Meer informatie over het examen vindt je op www.stek.nl. Of ga naar direct inschrijven voor het EPBD-A examen bij STEK.

Meer informatie over deze cursus

De EPBD is een Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (Energy Performance of Building Directive). Sinds 1 december 2013 zijn eigenaren/beheerders van een utiliteitsgebouw verplicht om airco-installaties elke vijf jaar te laten keuren door een EPBD-gecertificeerde deskundige. Tijdens de cursus EPBD airco-inspectie B leer je de energieprestatie van airco-installaties beoordelen en een energierapportage maken voor de verplichte keuring voor gebouwen in klasse 2 (45-270 kW) en klasse 3 (groter dan 270 kW). Bij gebouwen in klasse 2 en 3 zijn er naast het koudemiddel circuit, ook andere factoren die de energieprestatie kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan het secundaire circuit (water of lucht). Voor klasse 2 en 3 gebouwen zijn meer competenties nodig, o.a. op het gebied van meet- en regeltechniek. 

Bevoegdheid werkzaamheden keuringsdeskundige EPBD-B

Klasse 2 en 3
- Regeling inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen
- Bemetering inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen
- Groote van de installatie inspecteren, beoordelen, advies uitbrengen
- Alternatieve overwegen en advies uitbrengen

STEK-examen
Om deel te nemen aan het STEK-examen dien je jezelf in te schrijven bij STEK. Meer informatie over het examen vindt je op www.stek.nl. Of ga naar direct inschrijven voor het EPBD-B examen bij STEK.

Jouw STEK diploma ‘EPBD B-airconditioningsystemen’ is 5 jaar geldig. Hierna moet je een herinstructie volgen.

Meer informatie over deze cursus

Wanneer je als monteur in de koudetechniek werkt met milieuschadelijke koudemiddelen (CFK's, HCFK's en HFK's) moet je volgens de internationale regelgeving beschikken over een diploma conform de Europese F-gassenverordening. Deze cursus leidt je op voor het examen en het werken aan stationaire en mobiele installaties met een koudemiddelinhoud > 3kg (> 6kg als het een hermetisch gesloten systeem betreft) volgens F-gassen categorie I.

Meer informatie over deze cursus

Tijdens deze cursus leer je hoe de regelingen van klimaatinstallaties (aangestuurd door een GBS-systeem) werken op basis van het regeltechnisch ontwerp. Je leert op een gestructureerde manier een probleem te analyseren en hiervoor de noodzakelijke informatie en documentatie te beoordelen en gebruiken. Je leert regelingen te optimaliseren naar betrouwbaarheid, comfort en energieprestatie. De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn: P&I-schema, regeltechnisch ontwerp, samenhang van regelingen tussen installatiedelen (opwekking, distributie, afgifte), roomcontrolling, hydraulische schakelingen en inregeling.

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Klimaatsystemen verdiep je je in inspecties, onderhoud en wet- en regelgeving van klimaatsystemen in gebouwen. Je leert hoe je totale systemen, bestaande uit installaties voor luchtbehandeling, ventilatie, verwarming en comfortkoeling, kunt beheren. Na het volgen van deze cursus heb je voldoende kennis van de verschillende installatiedelen om met vertrouwen, technisch advies te geven, problemen te analyseren en verbetervoorstellen te doen.

Meer informatie over deze cursus

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze training geeft een volledige instructie om de werkzaamheden op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Netwerktoegang tot gebouwbeheersystemen leer je een interne of externe netwerkverbinding met een GBS-systeem maken. Je leert de hardware gebruiken, de software in te stellen die hierbij nodig is en de verbinding te testen. Daarnaast leer je met ICT-afdelingen bij jouw klanten - waar je gebruik maakt van bestaande netwerken - samen te werken. De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn: VPN, LAN/WAN, poort-forwarding, IP-range, router, switch, Ethernet TCP/IP.

Meer informatie over deze cursus

Leidinggeven is niet eenvoudig, al heb je het respect van medewerkers. Het draait vooral om vaardigheden als communiceren, organiseren, controleren, delegeren en motiveren. Deze training biedt je de kans om de grip op uw functie van direct leidinggevende te verstevigen. De training is praktisch van opzet, met veel aandacht voor uw persoonlijke situatie. Jouw effectiviteit in de directe aansturing zal merkbaar verbeteren.

Meer informatie over deze cursus

De cursus Projectleider leert je hoe je een project volgens een voor iedereen bekende structuur en werkwijze aanpakt, waardoor op efficiënte wijze het gewenste eindresultaat wordt bereikt. Je raakt vertrouwd met alle aspecten van het leidinggeven aan een project. Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze cursus zijn onder andere: projecten faseren (initiatief, opstart, definitie, realisatie, implementatie en evaluatie), planningen maken per fase, planningen bewaken en bijstellen, valkuilen in het project herkennen en voorkomen. Je leert op een eenduidige en heldere manier werken als projectleider door onderwerpen als: eenduidige communicatie, omgaan met afspraken, omgang met elkaar, verwachtingspatronen.

Meer informatie over deze cursus

Bij het optreden van een storing dient deze zo snel mogelijk gelokaliseerd en opgelost te worden. Maar wat te doen bij hardnekkige, terugkerende storingen? Dan is een multidisciplinaire aanpak vereist! In deze cursus leer je werken volgens een standaard methodiek. Je leert het proces of de machine te beschrijven en via een verliesanalyse te komen tot de achterliggende oorzaak van de storing. Vervolgens leer je oplossingen te bedenken en een actieplan op te stellen.

Meer informatie over deze cursus

Opdrachtgevers eisen vaak van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid dat zij VCA-gecertificeerd zijn. Een vereiste voor het VCA-certificaat is dat alle leidinggevende medewerkers over het diploma Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA beschikken. Als leidinggevende toon je hiermee aan voldoende competenties te hebben op het gebied van veiligheid op de werkplek en op de hoogte te zijn van achtergronden en veiligheidsregels, waaronder de Arbo-wet.

Meer informatie over deze cursus

Opleiden vanuit en voor de praktijk staat centraal in de ROVC-opleidingen. In het unieke ROVC TechCenter (een practicumruimte van ruim 3.000 m2) kun je oefenen op veilige, moderne practicuminstallaties. De opdrachten zijn gebaseerd op situaties die je in de praktijk tegenkomt en worden uitgevoerd onder deskundige leiding. Daarnaast wordt tijdens de lessen veelvuldig gewerkt met praktijkcases en gebruikt de docent voorbeelden uit zijn eigen werkpraktijk. Natuurlijk is er ook de gelegenheid eigen voorbeelden in te brengen. 

Deze ROVC-beroepsopleiding is opgebouwd uit meerdere ROVC-cursussen. Iedere cursus wordt afgesloten met een certificaat of diploma. Na het behalen van alle certificaten en diploma's ontvang je het bedrijfserkende diploma.   

Deze ROVC-beroepsopleiding is opgebouwd uit ROVC-cursussen. Per cursus betaal je de reguliere cursusprijs. 

De prijs van onze ROVC-beroepsopleidingen is all-in, waaronder:

Catering & lesmateriaal

Catering & lesmateriaal

Lesmateriaal en catering, bestaande uit koffie/thee en lunch of diner, zijn altijd inbegrepen. Je komt dus niet voor onverwachte kosten te staan.

Praktijkoefening

Praktijkoefening

Opleiden vanuit de praktijk staat centraal. De docent komt uit het werkveld en gebruikt veel praktijkcases. Het oefenen van vaardigheden voer je uit op echte installaties in ons uitgebreide practicum of op de eigen locatie.

Keuze en kwaliteit

Keuze & kwaliteit

Kies uit meer dan 160 opleidingen, cursussen en trainingen, 45 locaties en diverse startdata of geef jouw wensen hiervoor aan. Je profiteert altijd van de vertrouwde ROVC-kwaliteit met focus op service en praktijk.

Studieadvies nodig? 0318 - 698 697