Allround inzetbaar worden? Volg de ROVC-beroepsopleiding Servicemonteur elektrotechniek - mechatronica in jouw eigen tempo. 

Doel

Als servicemonteur elektrotechniek uitstroomrichting Mechatronica verhelp je storingen aan apparatuur en installaties die een combinatie zijn van elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Denk hierbij aan volautomatische melkmachines, lasrobots, sorteermachines, kopieermachines en liften. Indien mogelijk, repareer je de apparatuur of worden de componenten in een servicewerkplaats gerepareerd. Daarnaast verricht je onderhoud en breng je modificaties aan in genoemde machines, apparatuur en installaties.  

Niveau: Maintain
Duur: Te volgen in eigen tempo 
Vakgebied: Industriële Automatisering, Industriële Elektrotechniek
Meer informatie Vraag een offerte aan
De beroepsopleiding Servicemonteur elektrotechniek - mechatronica is voor technici die willen werken op het snijvlak van elektrotechniek en werktuigbouw. In jouw eigen tempo werk je toe naar het bedrijfserkende diploma.  

Waarom deze ROVC-beroepsopleiding volgen?

  • Technische vaardigheden staan centraal
  • Gericht op service en onderhoud
  • Docenten uit de praktijk
  • In jouw eigen tempo


Je krijgt tijdens de beroepsopleiding Servicemonteur elektrotechniek – mechatronica kennis en inzicht in de volgende onderwerpen:

  • De opbouw en werking van standaard machines, apparatuur en installaties waarin een combinatie van elektrotechnische en mechanische technieken worden toegepast
  • De materialen en middelen die bij het onderhouden van deze machines, apparatuur en installaties worden toegepast
  • Veiligheid en veiligheidseisen bij het werken aan deze installaties
  • Lezen van technische tekeningen en schema’s

De beroepsopleiding Servicemonteur elektrotechniek – mechatronica is opgebouwd uit verschillende ROVC-cursussen en trainingen. Je doorloopt, in eigen tempo, de volgende cursussen:

Bedrijven met explosiegevaarlijke gebieden zijn volgens de Nederlandse wetgeving, waaronder Arbowetgeving, verplicht de explosieveiligheid te waarborgen. Tijdens deze cursus leer je de risico's kennen en word je bewust van de wet- en regelgeving. Je krijgt een beeld van de beschermingswijzen en leert dat er procedures zijn om veilig werken mogelijk te maken conform IEC-Ex 001.  

Meer informatie over deze cursus

Als monteur word je regelmatig gevraagd nieuwe medewerkers, uitzendkrachten of stagiairs te begeleiden. Vaak heeft dat meer voeten in de aarde dan in eerste instantie gedacht. Een goede instructie en begeleiding is van groot belang om nieuwe collega’s op gang te helpen en ergernissen te voorkomen. Deze cursus biedt je praktische handvatten om dit effectief aan te pakken.

Meer informatie over deze cursus

Als servicemonteur komt er meer op je pad dan alleen technische klussen. Lastige situaties en boze klanten vergen specifieke (communicatieve) vaardigheden om tot oplossingen te komen naar tevredenheid van de klant en jouw bedrijf. Tijdens deze cursus word je bewust van de ambassadeursrol die je vervult en leer je omgaan met lastige situaties.

Meer informatie over deze cursus

Schriftelijk rapporteren is een onderdeel van jouw werkzaamheden als monteur. Vaak neemt dit vrij veel tijd in beslag. Voordat je aan de rapportage begint moet jij je enkele vragen stellen, zoals: voor wie is het bestemd, wat wil de persoon weten, waar gaat het over en hoe breng ik het over? Aan de hand van de antwoorden kun je snel en effectief een rapportage opstellen.

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Elektrisch schakelen vergroot je jouw vakkennis over industriële elektrotechniek. Je gaat onder meer aan de slag met het repareren, vervangen en in gebruik nemen van elektrische componenten. Je leert storingen opsporen en verhelpen en planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. Daarbij staat het lezen van elektrische schema’s centraal. De onderwerpen die tijdens deze cursus uitvoerig aan bod komen zijn: elektrotechnische begrippen, meetapparatuur en meettechniek, industriële relais, draaistroommotoren, draaistroommotorschakelingen en bijbehorende beveiligingscomponenten, softstarters, frequentieregelaars en signalering en bediening.

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Elektronica - basis vergroot je jouw vakkennis van elektronische apparatuur. Je leert hoe je eerstelijnsstoringen aan elektronische systemen verhelpt, eerstelijnsonderhoud aan elektronische systemen uitvoert en hoe je (zintuiglijke) technische inspecties doet. De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn: basisbegrippen elektronica, componenten, solderen, oscilloscoop, elektronische voedingen, accu's en batterijen en ESD.

Meer informatie over deze cursus

Door de verregaande automatisering van machines en toepassing van hoogfrequent elektronica neemt de kans op ongewenste elektromagnetische velden toe, met storingen als gevolg. De mate waarin stoorbronnen en storingsgevoelige apparatuur elkaar verdragen wordt EMC (Elektro Magnetische Compatibiliteit) genoemd. Tijdens deze cursus krijg je kennis van het ontstaan van elektromagnetische velden en de juiste montage van apparatuur. Dit kan veel problemen voorkomen. Bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande installaties, aanpassingen of uitbreidingen.

Meer informatie over deze cursus

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze training geeft een volledige instructie om de werkzaamheden op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Meer informatie over deze cursus

De cursus Onderhoudstechniek gaat in op de moderne denkwijzen van onderhoud en moderne technieken op het gebied van conditiebewaking. Tijdens deze cursus vergroot je jouw vakkennis van onderhoud aan mechanische aandrijfsystemen. Je gaat onder meer aan de slag met het monteren en afstellen van mechanische componenten. Je leert storingen signaleren, planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn: mechanische aandrijftechniek, onderhoudsstrategie en -concepten, kostenbewust onderhoud, productiviteit, conditiemetingen aan aandrijfsystemen, smeersystemen, monteren en demonteren. 

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus PLC - Industriële automatisering vergroot je jouw vakkennis over besturingstechnieken. Het vervangen, repareren en de ingebruikname van installaties wordt behandeld en verder komen storingzoeken en verhelpen, planmatig onderhoud en het uitvoeren van inspecties aan bod. De volgende onderwerpen worden uitvoerig behandeld: technische begrippen besturingstechniek, sensoren, hoofdschakelelementen, uitvoerorganen, logische functies (AND, OR, NOT), PLC/HMI-hardware, PLC-software, sequentiële besturingen en combinatorische besturingen.

Meer informatie over deze cursus

Opdrachtgevers in de industrie en bouwnijverheid eisen vaak van bedrijven die werkzaamheden uitvoeren dat zij VCA-gecertificeerd zijn. Een vereiste voor het VCA-certificaat is dat alle operationele medewerkers over een diploma Basisveiligheid VCA beschikken. Je toont hiermee aan goed op de hoogte te zijn van risico's en voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Meer informatie over deze cursus

Opleiden vanuit en voor de praktijk staat centraal in de ROVC-opleidingen. Tijdens deze ROVC-beroepsopleiding oefen je dan ook regelmatig in het unieke ROVC TechCenter (een practicumruimte van ruim 3.000 m2) op veilige, moderne practicuminstallaties. De opdrachten zijn gebaseerd op situaties die je in de praktijk tegenkomt en worden uitgevoerd onder deskundige leiding. Daarnaast werk je tijdens de lessen veelvuldig met praktijkcases (ook die van jou) en gebruikt de docent voorbeelden uit zijn eigen werkpraktijk.   

Deze ROVC-beroepsopleiding is opgebouwd uit meerdere ROVC-cursussen. Iedere cursus wordt afgesloten met een certificaat of diploma. Na het behalen van alle certificaten en diploma's ontvang je het bedrijfserkende diploma. 

Deze ROVC-beroepsopleiding is opgebouwd uit ROVC-cursussen. Per cursus betaal je de reguliere cursusprijs.   

De prijs van onze ROVC-beroepsopleidingen is all-in, waaronder:

Catering & lesmateriaal

Catering & lesmateriaal

Lesmateriaal en catering, bestaande uit koffie/thee en lunch of diner, zijn altijd inbegrepen. Je komt dus niet voor onverwachte kosten te staan.

Praktijkoefening

Praktijkoefening

Opleiden vanuit de praktijk staat centraal. De docent komt uit het werkveld en gebruikt veel praktijkcases. Het oefenen van vaardigheden voer je uit op echte installaties in ons uitgebreide practicum of op de eigen locatie.

Keuze en kwaliteit

Keuze & kwaliteit

Kies uit meer dan 160 opleidingen, cursussen en trainingen, 45 locaties en diverse startdata of geef jouw wensen hiervoor aan. Je profiteert altijd van de vertrouwde ROVC-kwaliteit met focus op service en praktijk.

Studieadvies nodig? 0318 - 698 697