Bekijk de vergelijking via het menu

De TOPR-methode

De TOPR-methode (Technisch Opleiden met Rendement) is een meetinstrument om het rendement van jouw opleidingstraject op pragmatische wijze in kaart te brengen. Voor iedereen die zich bezighoudt met het opleiden van medewerkers in de technische branche.

Kwantitatief en kwalitatief rendement

Vaak wordt het rendement gelijkgesteld aan de return on investment (ROI). Rendement staat voor de opbrengst van een (bedrijfs)activiteit in verhouding tot de kosten. De ROI geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan. Het brengt de winstgevendheid van bijvoorbeeld een opleidingstraject in beeld. Voor veel technische werkomgevingen is dit lastig te berekenen, omdat andere factoren bijvoorbeeld niet zomaar uitgesloten kunnen worden.

Toch kan het rendement van een technische opleiding wel inzichtelijk worden gemaakt!

TOPR-methode
Onze TOPR-methode (Technisch OPleiden met Rendement) baseert zich op kwantitatieve en kwalitatieve elementen. De ROI maakt, daar waar mogelijk, een onderdeel uit van de rendementsrapportage. We streven niet naar één kengetal of 100% nauwkeurigheid, maar naar een ‘zo goed mogelijk’. Pragmatisch dus! Én, we houden rekening met de invloed van in- en externe factoren. Het eindresultaat is een rendementsrapportage die de juiste verbanden legt tussen de bedrijfsdoelstelling en de resultaten van de opleiding. De TOPR-methode pas je toe in jouw organisatie door het volgen van drie praktijkgerichte stappen:

 

 

Het stappenplan van de TOPR-methode
In de gratis uitgave ‘Rendement van opleiden in de techniek’ zetten we de berekeningen en rapportages van de TOPR-methode uiteen. Voor aanvang van het opleidingstraject vertalen we de bedrijfsdoelstellingen naar de juiste opleiding en berekenen we het beoogde opleidingsrendement. Na afronding van de opleiding geeft de rendementsrapportage inzicht in de relatie tussen de bedrijfsresultaten en de nieuw aangeleerde vaardigheden.

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.