Elektromagnetische straling - hoe (on)veilig is dat?

We horen veel over elektromagnetische straling. Maar wat zijn de risico's?

Elektromagnetisch straling -
hoe (on)veilig is dat?

Elektromagnetische straling is een ‘hot-item’ op dit moment. Naar schatting werken 13.000 bedrijven met apparaten die hoogenergetische elektromagnetische velden veroorzaken. Dat is nogal wat! Werkgevers zijn vanuit de Arbo-wet verplicht ervoor te zorgen dat hun medewerkers veilig kunnen werken. Maar zélf wil je natuurlijk ook graag weten aan welke risico’s je wordt blootgesteld tijdens je werkdag. Voor jongeren onder de 18 jaar is het verboden om met apparaten te werken die
elektromagnetische velden uitzenden. En zo’n bepaling heeft een reden, mogen wij aannemen. Steeds meer mensen komen met elektromagnetische straling in aanraking en er worden steeds meer vragen over gesteld. Terecht!

Wat is elektromagnetische straling eigenlijk? 
Wat zijn elektromagnetische velden? Zijn de risico’s echt zo groot als je er op je werk mee in aanraking komt? En wat betekent het voor een werkgever als zijn medewerkers met elektromagnetische straling in aanraking komen? 

Het is duidelijk dat veiligheid belangrijk is. Dat begint met het herkennen van risicovolle situaties en weten wat je moet doen om de stralingsrisico’s tot een minimum te beperken. 

In één dag word je wijzer!
STAB Electro heeft samen met ROVC, dé opleider van technisch Nederland, een eendaagse training ontwikkeld, die technici een gedegen basiskennis bijbrengt over het veilig werken met elektromagnetische velden. Peter Schneiders, trainer en eigenaar van STAB Electro, vertelt: “Je leert gevaarlijke situaties te herkennen, je leert wat de limieten van de velden zijn op je lichaam, je leert het meten van elektromagnetische velden en je leert wat je moet doen om blootstelling aan elektromagnetische straling te voorkomen. Na deze eendaagse training ga je een stuk veiliger aan de slag. En dat is echt geen overbodige luxe.”

Draadloos? Elektromagnetische velden!
Elektromagnetische velden en/of straling zijn overal om ons heen. Niet alleen opgewekt door mensen, ook de natuur heeft deze velden. Onze Aarde heeft een magnetisch veld (daarom wijst een kompas altijd naar het noorden) en elektrische velden (bijvoorbeeld bliksem). “Kunstmatige straling komt bijvoorbeeld van de zendmasten of – dichter bij huis – Wifi,” legt Peter Schneiders, trainer en eigenaar van STAB Electro. “Overal waar informatie draadloos zijn weg vindt, is er sprake van elektromagnetische straling. In de regel is de sterkte hiervan verwaarloosbaar klein. Maar bij zendmasten bijvoorbeeld kan de sterkte van de elektromagnetische velden wel gezondheidsklachten veroorzaken. Als je er in je werk mee te maken hebt, dan moet je dus echt wel weten waar je mee bezig bent. Voor je eigen veiligheid en gezondheid.” 

Wat zijn de risico’s van elektromagnetische velden?
Schneiders: “De risico’s worden bepaald door twee zaken – de frequentie en de veldsterkte. Hoe hoger de veldwaarden, hoe meer risico. Er ontstaan dan namelijk elektrische stroompjes die je lichaam opwarmen en je spieren onwillekeurig kunnen laten samentrekken. Een forse stijging van je lichaamstemperatuur kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten. 
Lage veldwaarden veroorzaken dit soort klachten doorgaans niet. Het is ook niet aangetoond dat lage veldsterktes op de lange termijn gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Zodra je weer uit het risicogebied weg bent, stoppen de eventuele effecten van het elektromagnetische veld ook weer,” besluit Schneiders.

Wil je meer weten over veilig werken met elektromagnetische velden. Schrijf je in voor de training!

< Terug naar nieuwsoverzicht