Poll: Tekort aan technici

Het tekort aan technici in Nederland neemt toe. ROVC wil organisaties en bedrijven helpen technisch personeel te werven, te ontwikkelen en te behouden.

Ontevreden over kennis en vaardigheden

Ervaren technici die in groten getale met pensioen gaan, te weinig nieuwe technici die de arbeidsmarkt betreden en ontevredenheid over het niveau van kennis en vaardigheden van werknemers. Een opsomming van slechts enkele probleemgebieden die door steeds meer technische bedrijven gevoeld worden.

Graag willen we weten hoe jij het tekort aan technici nu ervaart!


2016 en het tekort aan 155.000 technici is bijna daar... Ervaart jij een tekort aan technici?
'Tekort technici te lijf - deel 2

Download brochure

Of vraag de printversie aan