TechAcademy Maritiem

Voor de medewerkers in de maritieme branche biedt ROVC diverse gerichte cursussen op 2 functieniveaus: maintain & prevent. Alle informatie vind je hier.

Gericht op specifieke behoeften

TechAcademy Maritiem is een branche-specifieke bedrijvenschool; een tak van ROVC met opleidingen voor de scheepsbouw, zeevaart, binnenvaart en de offshore. TechAcademy Maritiem richt zich op de specifieke behoeften wat betreft planning, onderwerpen, wetgeving en trends. Ook in de maritieme sector heeft men te maken met een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel. ROVC ondersteunt met het concept van TechAcademy Maritiem bij de (zij-)instroom van nieuwe medewerkers en het doorstromen van huidige technici in technische maritieme functies.

Binnenvaart

De opleidingen tot Machinist Binnenvaart en Matroos-Motordrijver worden in het reguliere onderwijs niet meer aangeboden. Op de arbeidsmarkt is er echter een groot tekort aan Scheepswerktuigkundigen, Machinisten en Matroos-Motordrijvers. Daarom heeft ROVC samen met een aantal rederijen een opleiding voor de Matroos-Motordrijver en Machinist Binnenvaart ontwikkeld. Een opleiding die direct aansluit op de praktijk!

Opleiding voor de binnenvaart

Offshore en zeevaart

In de offshore en zeevaart spelen twee zaken. Ten eerste is het opleiden van offshore en zeevarende technici logistiek gezien nogal een uitdaging. Deze mensen zijn langere periodes op zee, afgewisseld met periodes aan wal. Dat maakt het volgen van een langdurige cursus complex. Daarnaast worden personeelstekorten binnen deze branche vaak opgevangen met buitenlands personeel. Hierdoor is er behoefte aan technische opleidingen in een andere taal. TechAcademy Maritiem speelt op deze behoeften in met opleidingen die ontwikkeld zijn in samenwerking met spelers uit de branche. Het uitgangspunt? Alleen dat leren wat nodig is voor de dagelijkse praktijk! Alle opleidingen van TechAcademy Maritiem bestaan uit aaneengesloten lesdagen.

Opleidingen voor de offshore en zeevaart

Scheepsbouw

Ook voor de scheepsbouw ontwikkelde ROVC, in samenwerking met de branche, opleidingen waar de Scheepsbouw behoefte aan heeft. Zo zijn er opleidingen ontwikkeld voor Bankwerkers die willen doorgroeien naar Inbedrijfstellers. Daarnaast biedt ROVC een compleet aanbod van opleidingen voor SWTK-ers en Field Engineers die zich meer allround willen ontwikkelen. Ten slotte biedt ROVC voor Engineers in de scheepsbouw opleidingen aan die hen helpen een kritische gesprekspartner te zijn voor hun toeleveranciers. Ook hier ligt weer de nadruk op het leren van datgene wat nodig is voor de dagelijkse praktijk in de scheepsbouw.

Opleidingen voor de scheepsbouw

Kijk voor alle informatie op www.techacademymaritiem.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie over TechAcademy Maritiem of incompany mogelijkheden neem contact op met:

Arnoud Simons
Arnoud SimonsAccountmanager
Bel 06 - 12 56 92 79