Jouw opleidingsrendement in kaart

Hoeveel rendement levert een opleiding daadwerkelijk op? Een terechte vraag; je investeert niet voor niets in een opleiding! Breng jouw opleidingsrendement zelf in kaart met onze methode.

Werkelijk opleidingsrendement in kaart

rendement van opleiden in de techniekHeb je het opleidingstraject achter de rug? Meten is weten. Met onze rendementstemplate kun je zelf berekenen hoeveel de opleiding daadwerkelijk heeft opgeleverd voor jouw organisatie. 

Voor- en nameting
Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over hoeveel een opleidingstraject daadwerkelijk heeft bijgedragen aan jouw bedrijfsdoelstellingen, meet je vóór en na de opleiding de resultaten. Voor aanvang van het opleidingstraject kun je met de handvatten uit stap 1 van onze TOPR-methode, bedrijfsdoelstellingen vertalen naar een opleidingsplan. Deze eerste stap resulteert in een beoogd opleidingsrendement. In stap 2 voer je het opleidingsplan uit.

Wanneer je stap 1 grondig uitvoert kun je, na afronding van de opleiding, stap 3 in een mum van tijd doen. 

Werkelijk opleidingsrendement 
De volledige rapportage van het opleidingsrendement geeft je inzicht in de relatie tussen de bedrijfsresultaten en de nieuw aangeleerde vaardigheden. Ook geeft het een goed beeld van overige in- en externe variabelen die invloed hebben gehad op de resultaten tijdens de meetperiode. 

Gebruik deze rendementsrapportage voor:
• het verantwoorden van de impact van de opleiding op jouw bedrijfsresultaten
• het continu verbeteren van opleidingen
• het creëren van draagvlak voor toekomstige opleidingstrajecten
• het delen van successen met collega’s

Is jouw rendementsrapportage klaar? Maak verbeterplannen en verhoog het rendement van toekomstige opleidingen!

Wat heb je nodig om zelf aan de slag te gaan?
Uitgave 'Rendement van opleiden in de techniek'
Rendementsrapportage

In onze uitgave 'Rendement van opleiden in de techniek' lichten we de gehele TOPR-methode toe en leggen we uit hoe je het daadwerkelijke opleidingsrendement kan berekenen. Met behulp van de rendementstemplate kan je jouw eigen rapportages opstellen! Ga zelf aan de slag!

Bereken het rendement van jouw opleidingstraject.

Download de template

Nieuwe uitgave

Rendement van opleiden in de techniek

Vraag nu aan

Verder praten?

Wil jeadvies over het meten of verhogen van opleidingsrendement?

Neem contact met ons op