NEN 3140 - Implementatie

In het kort

Het werken met elektrotechniek is niet zonder gevaar. Toch ziet ROVC dat een veiligheidsbeleid in de praktijk niet altijd goed wordt geïmplementeerd. Vaak ontbreekt het bedrijven de tijd om zich in het doolhof aan regels en mogelijkheden op veiligheidsgebied in te lezen en de juiste invulling aan een veiligheidsbeleid te geven. Daar is speciale kennis voor vereist. ROVC helpt je met het wegwijs maken in de NEN 3140. Wij ontzorgen diverse organisaties en hun personeel om de norm structureel in de bedrijfsvoering te implementeren en te borgen. Download de brochure voor een stappenplan.

Persoon