Wil jij Technicus service en onderhoud werktuigbouw niveau 4 worden? Volg de officieel erkende mbo-opleiding in BBL-vorm.

Doel

Als technicus service en onderhoud werktuigbouw ben je verantwoordelijk voor service en onderhoud aan verschillende krachtbronnen, werktuigen, (productie)machines en -installaties en apparaten. Je plant onderhoud, voert een deel zelf uit en laat een deel uitvoeren door collega's. Vervolgens zorg je voor het inregelen, afstellen en zo nodig programmeren van de besturing of aandrijving. Dit doe je zelf of je zorgt dat dit gedaan wordt door iemand die hierin is gespecialiseerd. Wanneer het nodig is, breng je als technicus verbeteringen aan.   

Niveau: Mbo-4
Duur: 2,5 jaar
Crebo: 25310
Vakgebied: Aandrijftechniek, Werktuigbouw
Aanmelden Vraag een offerte aan

Voor de technici die breed allround inzetbaar willen worden als servicetechnicus in de werktuigbouw is deze mbo-opleiding een goede basis. Wat zijn de toelatingseisen?

 • Je bent in het bezit van een relevant mbo-3-diploma, of:
 • Je bent in het bezit van deze ROVC-cursussen: Hydrauliek en Onderhoudstechniek.
  Ben je jonger dan 23 jaar? Dan ben je naast bovengenoemde ROVC-cursussen ook in het bezit van een mbo-2-diploma (zoals VMBO-kader of TL, of een havodiploma).

Ook moet je werkgever een erkend leerbedrijf zijn of willen worden.

Waarom deze mbo-opleiding volgen?

 • Technische vaardigheden staan centraal
 • Gericht op service en onderhoud
 • Flexibel en modulair
 • Het hele jaar door starten
 • Vrijstelling door eerder gevolgde ROVC-cursussen

Je krijgt tijdens de mbo-opleiding Technicus service en onderhoud werktuigbouw kennis en inzicht in de volgende onderwerpen: 

Materialen en middelen die bij het onderhouden van krachtbronnen, werktuigen en (productie)machines worden toegepast 

 • De opbouw en werking van standaard en niet-standaard krachtbronnen, werktuigen en (productie)machines 
 • De functie en werking van standaard en niet-standaard werktuigbouwkundige componenten 
 • Lezen van technische tekeningen en schema’s 
 • Bewerken en monteren van elektrotechnische bedrading en bekabeling 
 • Bewerken, verbinden en monteren van materialen hanteren van meet- en controlegereedschappen 
 • Monteren van componenten van krachtbronnen, werktuigen en (productie)machines

De mbo-opleiding Technicus service en onderhoud werktuigbouw is opgebouwd uit verschillende ROVC-cursussen en trainingen. In 2 jaar, afhankelijk van eventuele vrijstellingen, doorloop je de volgende cursussen:

Tijdens de cursus Elektrisch schakelen vergroot je jouw vakkennis over industriële elektrotechniek. Je gaat onder meer aan de slag met het repareren, vervangen en in gebruik nemen van elektrische componenten. Je leert storingen opsporen en verhelpen en planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. Daarbij staat het lezen van elektrische schema’s centraal. De onderwerpen die tijdens deze cursus uitvoerig aan bod komen zijn: elektrotechnische begrippen, meetapparatuur en meettechniek, industriële relais, draaistroommotoren, draaistroommotorschakelingen en bijbehorende beveiligingscomponenten, softstarters, frequentieregelaars en signalering en bediening.

Meer informatie over deze cursus

Met de cursus Hydraulische systeemtechniek breidt je jouw vakkennis ten aanzien van de werking van complexe hydraulische installaties en apparatuur - zowel gesloten als open systemen verder uit. Je gaat aan de slag met storingzoeken, modificeren en de inbedrijfname van complexe hydraulische installaties. Je leert hoe toegepaste componenten functioneren in een complex systeem, zoals hydraulische cilinders, regelbare pompen, hydromotoren, stroomregel/proportionaal ventielen, hydraulische drukregel- en schakelventielen en hydraulische hulpapparatuur.

Meer informatie over deze cursus

Bedrijven krijgen op het gebied van machineveiligheid te maken met verschillende wetten en regelgevingen. De Arbowet stelt eisen op het gebied van het huidige machinepark en de Europese Machinerichtlijn stelt eisen voor nieuw te bouwen en te modificeren machines. De training Machineveiligheid tijdens assemblage geeft jou op praktische wijze inzage hoe je ontwerptekeningen beoordeelt of zij zowel elektrisch als mechanisch voldoen aan de Machinerichtlijn en de CE-markering. Ook leer je hoe je een gebouwd paneel of machine beoordeelt op machineveiligheid aan de hand van een technisch constructiedossier en veiligheidsplan. 

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Mechanische aandrijftechniek breid je jouw vakkennis ten aanzien van de werking van complexe mechanische installaties en apparatuur verder uit. Je gaat aan de slag met het selecteren van de juiste aandrijfcomponenten, modificeren van aandrijvingen en de inbedrijfname van complexe mechanische installaties. De onderwerpen waar je alles over komt te weten zijn: technische begrippen, mechanische aandrijftechniek, assen, lagers, mechanische koppelingen, remmen in aandrijfsystemen, omspanningsoverbrengingen (V-riem, tandriem, ketting), tandwieloverbrengingen en tandwielkasten, smeering- en aandrijfprojecten.

Meer informatie over deze cursus

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze training geeft een volledige instructie om de werkzaamheden op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus PLC - Industriële automatisering - basis doe je basiskennis op van industriële installaties en apparatuur. Je leert hoe je eerstelijnsstoringen verhelpt, eerstelijnsonderhoud uitvoert en hoe je (zintuiglijke) technische inspecties doet. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen: technische begrippen besturingstechniek, sensoren, hoofdschakelelementen, uitvoerorganen, logische functies (AND, OR, NOT), PLC/HMI -hardware, PLC-software, sequentiële besturingen en combinatorische besturingen. 

Meer informatie over deze cursus

Leidinggeven is niet eenvoudig, al heb je het respect van medewerkers. Het draait vooral om vaardigheden als communiceren, organiseren, controleren, delegeren en motiveren. Deze training biedt je de kans om de grip op uw functie van direct leidinggevende te verstevigen. De training is praktisch van opzet, met veel aandacht voor uw persoonlijke situatie. Jouw effectiviteit in de directe aansturing zal merkbaar verbeteren.

Meer informatie over deze cursus

De cursus Projectleider leert je hoe je een project volgens een voor iedereen bekende structuur en werkwijze aanpakt, waardoor op efficiënte wijze het gewenste eindresultaat wordt bereikt. Je raakt vertrouwd met alle aspecten van het leidinggeven aan een project. Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze cursus zijn onder andere: projecten faseren (initiatief, opstart, definitie, realisatie, implementatie en evaluatie), planningen maken per fase, planningen bewaken en bijstellen, valkuilen in het project herkennen en voorkomen. Je leert op een eenduidige en heldere manier werken als projectleider door onderwerpen als: eenduidige communicatie, omgaan met afspraken, omgang met elkaar, verwachtingspatronen.

Meer informatie over deze cursus

Bij het optreden van een storing dient deze zo snel mogelijk gelokaliseerd en opgelost te worden. Maar wat te doen bij hardnekkige, terugkerende storingen? Dan is een multidisciplinaire aanpak vereist! In deze cursus leer je werken volgens een standaard methodiek. Je leert het proces of de machine te beschrijven en via een verliesanalyse te komen tot de achterliggende oorzaak van de storing. Vervolgens leer je oplossingen te bedenken en een actieplan op te stellen.

Meer informatie over deze cursus

Opdrachtgevers eisen vaak van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid dat zij VCA-gecertificeerd zijn. Een vereiste voor het VCA-certificaat is dat alle leidinggevende medewerkers over het diploma Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA beschikken. Als leidinggevende toon je hiermee aan voldoende competenties te hebben op het gebied van veiligheid op de werkplek en op de hoogte te zijn van achtergronden en veiligheidsregels, waaronder de Arbo-wet.

Meer informatie over deze cursus

Keuzedelen

Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van de mbo-opleiding. Het keuzedeel is een verrijking van de opleiding. Hiermee kun je jouw vakmanschap verbreden of verdiepen. Uit de onderstaande keuzedelen kun je een keuze maken:

Deze cursus is een keuzedeel en kan daardoor een onderdeel zijn van een mbo-opleiding. Het keuzedeel ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening is gericht op bijdragen aan kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden en het verlenen van EHBO en BHV.  

Meer informatie over deze cursus

Tijdens deze cursus ga je onder meer aan de slag met het vervangen en in gebruik nemen van componenten. Je leert storingen opsporen, storingen verhelpen en planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn: technische begrippen dieselmotoren, motoronderdelen van een dieselmotor, evenals brandstofpompen en –verstuivers, smeer- en koelsystemen, start- en laadsystemen, lucht- en uitlaatgassystemen, motormanagementsystemen, conventionele dieselbrandstofsystemen en common-railsystemen.

Meer informatie over deze cursus

Deze cursus is een keuzedeel en kan daardoor een onderdeel zijn van een MBO-opleiding. Dit keuzedeel Duurzaamheid in beroep D richt zich op het ontwikkelen van praktische kennis en vaardigheden betreffende duurzaamheid in de eigen leefwereld en in de beroepspraktijk. 

Meer informatie over deze cursus

Deze cursus is een keuzedeel en kan daardoor een onderdeel zijn van een MBO-opleiding. Dit keuzedeel Fit, veilig en gezond werken richt zich op fysieke en psychosociale arbeidsrisico's en leefgewoontes die van invloed zijn op werk. 

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus PLC - Industriële automatisering vergroot je jouw vakkennis over besturingstechnieken. Het vervangen, repareren en de ingebruikname van installaties wordt behandeld en verder komen storingzoeken en verhelpen, planmatig onderhoud en het uitvoeren van inspecties aan bod. De volgende onderwerpen worden uitvoerig behandeld: technische begrippen besturingstechniek, sensoren, hoofdschakelelementen, uitvoerorganen, logische functies (AND, OR, NOT), PLC/HMI-hardware, PLC-software, sequentiële besturingen en combinatorische besturingen.

Meer informatie over deze cursus

Tijdens de cursus Storingstechicus elektro breidt je jouw vakkennis ten aanzien van de werking van complexe elektrotechnische installaties en apparatuur verder uit. Je gaat aan de slag met storingzoeken, storingsanalyse, planmatig onderhoud, modificeren en de inbedrijfname van complexe elektrotechnische installaties. De onderwerpen die behandeld worden zijn: elektrotechnische begrippen, meetapparatuur en meettechniek, industriële relais en veiligheidsrelais, draaistroommotoren, draaistroommotorschakelingen en bijbehorende beveiligingscomponenten, softstarters, frequentieregelaars en machinebesturingen met opnemers en PLC’s.

Meer informatie over deze cursus

Werken en leren

Deze mbo-opleiding is een BBL-opleiding. Werken en leren wordt gecombineerd. Je volgt 1 avond in de week de opleiding in jouw eigen regio en 4 tot 6 dagen per jaar in Ede voor een praktijkdag of korte training. Je kunt er ook voor kiezen de opleiding overdag te volgen in gemiddeld 1 dag per week. Dit zal dan deels in jouw eigen regio zijn en deels in Ede. De rest van de week ben je aan het werk en daar pas je het geleerde in de praktijk toe, de zogeheten beroepspraktijkvorming (BPV).

Overige onderdelen

Opleiden vanuit en voor de praktijk staat centraal in de ROVC-opleidingen. Tijdens deze mbo-opleiding oefen je dan ook regelmatig in het unieke ROVC TechCenter (een practicumruimte van ruim 3.000 m2) op veilige, moderne practicuminstallaties. De opdrachten zijn gebaseerd op situaties die je in de praktijk tegenkomt en worden uitgevoerd onder deskundige leiding. Daarnaast werk je tijdens de lessen veelvuldig met praktijkcases (ook die van jou) en gebruikt de docent voorbeelden uit zijn eigen werkpraktijk. 

Als je alle onderdelen van de mbo-opleiding hebt behaald, dan is jouw portfolio compleet, ben je klaar voor de afsluitende Proeve van bekwaamheid. De ROVC-cursussen heb je afgesloten met een diploma en de trainingen met een certificaat. De verplichte vakken zoals taal en rekenen heb je afgesloten met het diploma. Daarnaast heb je alle BPV-opdrachten afgerond en zijn deze als voldoende beoordeeld.

De Proeve van Bekwaamheid is de eindopdracht van jouw opleiding. Dit is een opdracht, zoals je die in de beroepspraktijk kunt verwachten, waarin alle elementen (kerntaken en werkprocessen) van de mbo-opleiding terugkomen. Twee examinatoren beoordelen jouw Proeve van Bekwaamheid op:

 • Het proces – hoe heb je de opdracht uitgevoerd? 
 • Het resultaat – het product: wat heb je gemaakt? 
 • Het criteriumgericht interview – waarom heb je bepaalde keuzes gemaakt? 

Als je de Proeve van Bekwaamheid behaalt, ontvang je het diploma.

Mbo-opleidingen worden modulair aangeboden en worden opgebouwd uit diverse ROVC-cursussen. Iedere mbo-opleiding is dan ook een persoonlijk maatwerktraject. Wil je weten wat deze mbo-opleiding kost in jouw specifieke situatie? Maak dan gebruik van het opleidingsplan. 

Opleidingsplan Technicus service en onderhoud werktuigbouw

Bespaar op de kosten van een mbo-opleiding! 
Voor onze mbo-opleidingen zijn diverse subsidiemogelijkheden. Alle informatie vind je bij mbo-subsidies.

Je ontvangt all-in service, wat bestaat uit:

Catering & lesmateriaal

Catering & lesmateriaal

Lesmateriaal en catering, bestaande uit koffie/thee en lunch of diner, zijn altijd inbegrepen. Je komt dus niet voor onverwachte kosten te staan.

Praktijkoefening

Praktijkoefening

Opleiden vanuit de praktijk staat centraal. De docent komt uit het werkveld en gebruikt veel praktijkcases. Het oefenen van vaardigheden voer je uit op echte installaties in ons uitgebreide practicum of op de eigen locatie.

Keuze en kwaliteit

Keuze & kwaliteit

Kies uit meer dan 160 opleidingen, cursussen en trainingen, 45 locaties en diverse startdata of geef jouw wensen hiervoor aan. Je profiteert altijd van de vertrouwde ROVC-kwaliteit met focus op service en praktijk.

Studieadvies nodig? 0318 - 698 697