Bekijk de vergelijking via het menu
Erkennen voor elektrotechniek

InstallQ Erkenningsregeling 3.0

De InstallQ Erkenningsregeling 3.0 Elektrotechniek beschrijft de specifieke eisen voor het verkrijgen van een bedrijfserkenning voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van laagspanningsinstallaties. Is deze erkenning een wettelijke verplichting? Nee. Maar voor de meeste bedrijven is het feit dat men zich een ‘erkend installatiebedrijf’ mag noemen van grote meerwaarde. Bijvoorbeeld omdat opdrachtgevers om een erkenning vragen; het is in de praktijk een kwaliteitskeurmerk van de installatiebranche. Of bijvoorbeeld omdat je als installatiebedrijf het zegelrecht wilt aanvragen bij de netwerkbeheerder.

Certificaathouder – dé opgeleide, vakbekwame man

Als je in aanmerking wilt komen voor een installateurerkenning volgens de nieuwe erkenningsregeling 3.0 van InstallQ, dan moet je als bedrijf voldoen aan de eisen van deze nieuwe erkenningsregeling. Je voldoet aan deze eisen wanneer de werkverantwoordelijke binnen jouw organisatie certificaathouder is, of - in geval je als zelfstandig ondernemer werkt - jij zelf certificaathouder bent.

Hoe word je certificaathouder?

Deze regeling onderscheidt drie niveaus, oftewel profielen: werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon en voldoende onderricht persoon. Elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Monteurs en technici die bij ROVC een van de vakopleidingen met goed gevolg afronden, hebben de juiste bagage om als werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of voldoende onderricht persoon aan de slag te gaan. De vakopleidingen bestaan uit drie of vier verschillende cursussen. 

Het gebeurt vaak dat iemand in de praktijk al veel kennis en vaardigheden heeft opgedaan, zonder dat hij hiervoor is opgeleid. Het ‘papiertje’ ontbreekt dan, terwijl de kennis en kunde er wel is. Daarom werkt ROVC samen met het EVC dienstencentrum, waar je het officiële bewijs kunt ontvangen van de kennis en ervaring die je in de praktijk hebt opgedaan. De kennis en ervaring die daarna nog ontbreekt doe je vervolgens op door het volgen van één of meerdere cursussen van de vakopleidingen. Een elektrotechnische vooropleiding op mbo-niveau 3 of aantoonbare werkervaring op dit gebied is een voorwaarde om het EVC-traject te starten en in afzienbare tijd te doorlopen. 

Werkverantwoordelijke

 

Wil je werken volgens het profiel werkverantwoordelijke? Volg dan de Vakopleiding erkend elektrotechnisch installateur

Bekijk de vakopleiding

Vakbewaam persoon

 

Wil je werken volgens het profiel vakbekwaam persoon? Volg dan de Vakopleiding eerste monteur elektrotechnische installaties

Bekijk de vakopleiding

Voldoende onderricht persoon

 

Wil je werken volgens het profiel voldoende onderricht persoon? Volg dan de Vakopleiding monteur elektrotechnische installaties.

Bekijk de vakopleiding

InstallQ erkenning – het traject

De weg naar een uiteindelijke InstallQ-erkenning is als volgt kort samen te vatten. Na het volgen van de benodigde cursussen én het succesvol doorlopen van het EVC-traject, kom je in aanmerking voor het ervaringscertificaat. Met dit ervaringscertificaat, waarin je alle werkprocessen aantoont, kun je een vakbekwaamheidsbewijs (diploma) aanvragen. Daarover lees je ook meer op de website van EVC dienstencentrum.

Met dit diploma kun je je als bedrijf bij InstallQ melden voor een erkenningsaanvraag en word je vervolgens erkend installateur. Aan een toegekende erkenning hangt geen einddatum; deze is onbeperkt geldig.

De InstallQ Erkenningsregeling 3.0 – waar komt die opeens vandaan?

InstallQ is ontstaan uit de fusie van Sterkin en KvINL, de organisaties die in het verleden de erkenningen regelden. Hoewel in juli 2019 de InstallQ-erkenningsregeling 3.0 voor Elektra, Gas en Water al van kracht is gegaan, is er een overgangsregeling van toepassing voor bedrijven die al beschikten over een ‘oude’ erkenning Gas, Water en of Elektra van Sterkin en/of KvINL. Tot uiterlijk eind 2020 zijn deze oude erkenningen geldig geweest. SInds januari 2021, moeten alle bij InstallQ aangesloten erkende bedrijven voor Elektra-, Gas- en Drinkwaterinstallaties werken volgens de nieuwe 3.0-erkenningsregelingen. Voor meer informatie kijk je op de website van InstallQ.

Wil jij erkend installateur worden?

Beschik je al over het gewenste niveau en de nodige voorkennis om direct met een van de vakopleidingen te beginnen? Neem dan contact op met Erwin, Valentin of Rob voor een studieadvies op maat!

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.