Warmtepompinstallaties

Wanneer je slaagt voor het examen Warmtepompinstallaties, dan weet je alles over de werking van warmtepompinstallaties en onderhouds- en servicewerkzaamheden.

Examenprogramma

 • Principewerking warmtepompinstallatie(koelen en verwarmen)
 • De belangrijkste natuurkundige begrippen (vermogen, rendement, stromingsleer)
 • Blokschema's warmtepompinstallaties en herkennen van de componenten
 • Werking van de componenten en de onderlinge samenhang daarvan
 • Verschillende warmtebronnen en uitvoeringsvormen (open- en gesloten systemen, regeneratie)
 • Basiseisen afgifte systemen
 • Veiligheidseisen
 • Bedieningsconsoles; typen, kenmerken, verschillen
 • Doel en noodzaak van onderhoudsplannen en deze kunnen lezen
 • Metingen binnen een warmtepompinstallatie (temperatuur op ijkpunten, drukverschil, antivriesmengsel, vloeistofmeting en zuurgraad)
 • Zintuigelijk waarnemen
 • Inspectiepunten (ventilator, expansieven-tiel, opnemers en voelers, filters), afwijkingen en mogelijke oorzaken
 • Vervangen van componenten en afregelen daarvan
 • Herkennen van ontwerpfouten
 • Taken- en bevoegdheden van de servicemonteur
 • In bedrijfstelling aan de hand van een checklist
 • Storing zoeken volgens een gestructureerde methode
 • Taken en bevoegdheden
 • Rapportage

Praktische informatie

Tijdens het examen Warmtepompinstallaties mag je geen gebruikmaken van de cursusmap of andere boeken.

Data, locaties en Prijs

Datum Van Tot Locatie Prijs
30-06-2018 10:45 12:00 Ede € 235,00 Inschrijven

N.B. U ontvangt de factuur van onze examenpartner CerTech.

CerTech

Dit examen wordt afgenomen onder toezicht van de onafhankelijke examenorganisatie:

Postbus 117, 6710 BC, Ede
0318 – 698 605
info@certech.nl
www.certech.nl

CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd.

Postbus 117, 6710 BC, Ede
0318 – 698 605
info@certech.nl