Mechanische aandrijftechniek

Na afronding van het examen Mechanische aandrijftechniek mag je mechanische aandrijvingen ontwerpen, modificeren en onderhouden.

Examenprogramma

 • Drijvende werktuigen
  Principewerking van een elektromotor; vermogens- en koppelkarakteristiek; toerentallen en keuzebepaling

 • Assen, spieën, lagers: ISO-passingen, ashoogten;
  As-naafverbindingen; kenmerken, opbouw, samen-stelling, onderhoud, montage en demontage van wentellagers en glijlagers; verschillende typen wentellagers zoals kogel-, ton-, cilinder-, taats- en tontaatslagers in verschillende en speciale uitvoeringen

 • Koppelingen 
  Samenstelling, opbouw, keuze, inbouw, afstelling, onderhoud, montage en demontage van verschillende typen koppelingen, zoals starre koppelingen, (hoog)elastische koppelingen, breek-, slip-, maximaal-, vrijloop-, aanloop- en andere koppelingen; bedrijfsfactoren en voorbeelden last-karakteristieken.

 • Remmen 
  Samenstelling, opbouw, keuze, inbouw, afstelling, onderhoud, montage en demontage van verschillende typen (stop-, houd- en universeelremmen) zoals: blokken-, schijf-, platen- en terugloopremmen zowel mechanisch, elektrisch, pneumatisch als hydraulisch bekrachtigd

 • Omspanningsoverbrengingen
  Verschillende typen V-riemen, tandriemen, rollenkettingen en tandkettingen. De diverse uitvoeringsvormen met selectiecriteria/mogelijkheden; het gebruik van keuzetabellen en het toepassen van de bedrijfsfactor. Samenstelling, inbouwplaats, afstelling, onderhoud, montage en demontage van de diverse omspanningsoverbrengingen

 • Tand- en wormwieloverbrengingen
  Tandwieltypen, rechte vertanding, schuine vertanding; tandwielmaten, overbrengingsverhouding (i); uitvoeringsvormen van de tand- en wormwielkasten; één- en meertrapsoverbrengingen, opsteek- en hoekkasten. Verschillende typen motor-reductoren, planetaire tandwieloverbrengingen en de samenstelling, inbouwplaats, afstelling, smering, onderhoud, montage en demontage ervan; bepalen van de juiste tand- of wormwielkast rekening houdend met: bedrijfsfactoren, koeling, rendement, vertragen of versnellen, smering, thermisch vermogen; rechtgeleidingen etc.

 • Lineaire bewegingen
  Trapezium of kogelomloopspindel , actuator, rechtgeleidingen

 • Projecten
  Het ontwerpen van de aandrijving voor verschillende machines

 • Theorie
  Massa, krachten, arbeid, vermogen, koppels, snelheden, toerentallen, warmte, wrijving. Het gebruik van grafieken, tabellen, nomogrammen e.d. en het hanteren van bedrijfsdocumentatie. Het berekenen en selecteren van aandrijfcomponenten voor een totale aandrijflijn

Praktische informatie

 • Tijdens het examen Mechanische aandrijftechniek mag je geen gebruikmaken van de cursusmap of andere boeken.
 • Je moet wel gebruikmaken van het bijlagen boekje uit de cursusmap. Je mag deze bijlagen aanvullen met handgeschreven informatie.

Data, locaties en Prijs

Datum Van Tot Locatie Prijs
29-09-2018 09:00 12:00 Ede € 235,00 Inschrijven

N.B. U ontvangt de factuur van onze examenpartner CerTech.

CerTech

Dit examen wordt afgenomen onder toezicht van de onafhankelijke examenorganisatie:

Postbus 117, 6710 BC, Ede
0318 – 698 605
info@certech.nl
www.certech.nl

CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd.

Postbus 117, 6710 BC, Ede
0318 – 698 605
info@certech.nl