Uitleg ROVC-cursusniveaus

ROVC is al meer dan 45 jaar actief met competentiegericht onderwijs. Om het verschil in niveau aan te duiden, maken wij onderscheid tussen 4 verschillende niveaus: check, maintain, prevent, design.

Opleidingen op 4 niveaus

ROVC houdt zich al ruim 45 jaar bezig met competentiegericht opleiden. Onze cursussen zijn dus gericht op het aanleren van de benodigde vaardigheden. ROVC maakt hierbij onderscheid tussen 4 verschillende niveaus: check, maintain, prevent en design.

In onderstaande tabel vind je deze niveaus en de daarbij behorende kerncompetenties. Ook zijn daarbij de vergelijkbare niveaus (MBO-2, MBO-3, MBO-4, HBO) uit het beroepsonderwijs aangegeven.
ROVC in beeld