De nieuwste editie van de TechBarometer is nú beschikbaar! Vraag 'm hier aan
Bekijk de vergelijking via het menu

Uitleg ROVC-cursusniveaus

ROVC is al meer dan 50 jaar actief met competentiegericht onderwijs. Om het verschil in niveau aan te duiden, maken wij onderscheid tussen 4 verschillende niveaus: check, maintain, prevent, design.

Opleidingen op 4 niveaus

De cursussen en opleidingen zijn gericht op het aanleren van de benodigde vaardigheden. Hierin maakt ROVC onderscheid tussen check, maintain, prevent en design.

In onderstaande tabellen vind je deze niveaus en de daarbij behorende kerncompetenties. In de eerste tabel staan de competenties van maintenance uitgelegd, in de tweede tabel vind je de competenties van assemblage.

Competenties Maintenance

FUNCTIE-
NIVEAU
CHECK MAINTAIN PREVENT DESIGN
- Eerstelijnsstoringen verhelpen
- Eerstelijnsonderhoud uitvoeren
- Zintuiglijke (technische) inspectie
- Basis vakkennis, werking installaties en apparatuur
- Veilig werken
- Planmatig onderhoud en inspectie uitvoeren
- Storingzoeken
- Vervangen, repareren ingebruikname
- Brede vakkennis, werking installaties en apparatuur
- Veilig werken
- Gestructureerd (samen)werken
- Planmatig onderhoud en inspectie (complexe) systemen
- Storingzoeken en -analyse
- Modificeren
- Inbedrijfname
- Brede en specialistische vakkennis, (complexe) systemen en selectie apparatuur
- Veilig werken
- Projectmatig werken
- Ontwerpen nieuwe installaties
- Opstellen technisch constructiedossier
- In bedrijf nemen nieuwe installaties
- Innovaties uitvoeren op installaties en machinepark
- Periodieke inspectie installaties en machines opzetten
- Modificaties installaties en machines opstellen en doorvoeren
- Veiligheid van de installaties waarborgen
- Leidinggeven aan een project
- Technische adviezen en instructies verzorgen
  vergelijkbaar met mbo-2-niveau vergelijkbaar met mbo-3-niveau vergelijkbaar met mbo-4-niveau vergelijkbaar met hbo-niveau

 

Competenties Assemblage

FUNCTIE-
NIVEAU
ASSEMBLE COMPOSE COMMISSION DESIGN
- Assisteren bij samenbouwen installaties en machines
- Samenbouwen componenten en apparatuur
- Materialen bewerken en verbindingen maken
- Veilig werken
- Samenbouwen componenten en apparatuur
- Componenten monteren, afstellen, instellen en testen
- Assembleren machines/installaties
- Opstarten nieuwe/gemodificeerde machines/installaties
- Brede vakkennis
- Werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren
- Controleren veiligheid installatie/apparatuur
- Rapportage (planning) werkzaamheden
- Gestructureerd (samen)werken
- Technische adviezen geven en instructies verzorgen
- Analyses uitvoeren en verbetervoorstellen opstellen voor modificaties
- Projecteren en programmeren
- In bedrijf nemen nieuwe/gemodificeerde machines/systemen
- Brede en specialistische vakkennis
- Bewaken veilig werken door derden
- Controleren veiligheid machines/systemen
- Projectmatig werken
- Ontwerpen nieuwe machines/installaties
- Innovaties initiëren en doorvoeren op machines/systemen
- Modificaties complexe machines/systemen opstellen
- In bedrijf nemen nieuwe complexe machines/systemen
- Opstellen technisch constructiedossier
- Periodieke inspectie machines/installaties opzetten
- Veiligheid van machines waarborgen
- Brede en specialistische vakkennis
- Veiligheid van de machines/installaties waarborgen
- Leidinggeven aan een project

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.