De ROVC-opleiding Technisch operator A is een praktische opleiding voor operators in het plegen van eerstelijnsonderhoud en het voorkomen van eenvoudige storingen.

Doel

Na het afronden van deze cursus kun je de technische conditie van de machines waar je mee werkt bewaken en optimaal in stand houden. Dit doe je door zintuiglijke inspecties en gepland eerstelijnsonderhoud uit te voeren, zoals smeren en op de juiste wijze schoonmaken. Bij storingen ben je in staat eenvoudige zaken zelf op te lossen en op een duidelijke manier een melding te maken, zodat de juiste vervolgactie plaatsvindt.

Niveau: Check ?
Duur: vanaf 9 dagen waarvan 1,5 practicumdag
Vakgebied: Procestechniek
Vraag een offerte aan

Deze cursus is zeer geschikt wanneer je als machinebediener of operator medeverantwoordelijk wordt voor de technische conditie van een machine of productielijn. En waarbij je inspecties en eenvoudige onderhoudstaken gaat uitvoeren. Je wordt opgeleid op het niveau check.

Waarom deze cursus volgen?

  • Veilig uitvoeren van eerstelijnsonderhoudstaken
  • Veel praktijkopdrachten
  • Leer technische componenten kennen
  • Niet de theorie, maar de techniek staat centraal

Proceskennis

  • Verliesreductie door proces en machinekennis
  • Vaststellen van kritische procesinstellingen en kwaliteitsgegevens en deze vastleggen op functiekaarten

Techniek

  • Inspecties en eerstelijnsonderhoud uitvoeren aan o.a mechanische aandrijvingen, hydrauliek, pneumatiek en motoren
  • Eerstelijnsstoringen verhelpen aan industriële automatiseringscomponenten, sensoren, opnemers, schakelingen, besturingen en regelingen

Veiligheid

  • Veilig werken aan elektrotechnische componenten als voldoende onderricht persoon (NEN 3140) 

Bij de start van de cursus Technisch operator A adopteer je een lijndeel of machine op je eigen werkplek. Je voert hier de werkplekopdrachten aan uit. Door het maken van foto's breng je letterlijk de techniek van de werkomgeving naar de cursus. Foto's met de juiste technische componenten en geconstateerde afwijkingen worden gekoppeld aan de juiste vervolgactie. De theorie wordt afgewisseld met het bespreken van deze praktijkvoorbeelden en met ROVC-practicummaterialen. 

Voor deze cursus is momenteel geen startdatum gepland. Heb je interesse in deze cursus? Laat het ons weten via een planningsverzoek of bel ons op 0318 – 698 697!

Deze cursus wordt met een centraal examen afgesloten. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend diploma.

CerTech 
Voor de organisatie van onze examens werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl

Studieadvies nodig? 0318 - 698 697