Dé ROVC-cursus voor maritieme technici die werken met geautomatiseerde machines en installaties waarin PLC's een belangrijke rol spelen.

Doel

Na het afronden van de cursus Storingzoeken in PLC-systemen - Maritiem kun je storingen zoeken en verhelpen in PLC-bestuurde installaties. Je hebt je vakkennis van relais, pneumatische componenten en sensoren vergroot, als ook je inzicht in de werking van PLC-programma’s conform IEC 61131-3.  

Niveau: Maintain ?
Duur: vanaf 5 aaneengesloten dagen
Vakgebied: Industriële Automatisering
Beoordelingscore: 7 op basis van 1 beoordelingen
Vraag een offerte aan

Werk jij als technicus in de scheepvaart of offshore-industrie? Werk je met geautomatiseerde machines en installaties waarbij de PLC een belangrijke rol speelt? Dan is de training Storingzoeken in PLC-systemen - Maritiem bedoeld voor jou. Je wordt opgeleid op het niveau Maintain.

Voorkennis
Een vooropleiding op mts-niveau of een lts-opleiding, aangevuld met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen - Maritiem, is gewenst.

Waarom deze cursus volgen?

 • Specifiek voor de maritieme branche!
 • Storingen volgens een effectieve methode leren oplossen
 • Theorie wordt afgewisseld met practicum in 5 aaneengesloten dagen
 • Docenten uit de maritieme praktijk

Algemeen:

 • Veel aandacht voor de signaalverwerking bij geautomatiseerde machines en installaties, onafhankelijk van de techniek of combinatie van technieken waarmee deze zijn uitgevoerd 
 • Automatiseringssystemen en de kringloop van signalen 
 • Principe, werking en uitvoering van uitvoerorganen, hoofdschakelelementen en sensoren 
 • Besturingsfuncties NOT, AND, OR, geheugen, timer, counter en gecombineerde besturingsfuncties 
 • Lezen van combinatorische besturingen en volgordebesturingen met bewegingsdiagrammen en SFC’s (Sequential Function Chart) 
 • Inleiding in PLC-besturingen volgens IEC 61131-3 
 • Werking en logica van besturingen 
Uitvoerorganen:
 • Enkel- en dubbelwerkende pneumatische cilinders 
 • Kleppen Hoofdschakelelementen: 
 • Magneetschakelaars
 • Elektrisch en/of pneumatisch/hydraulisch bediende 3/2-, 4/2-, 5/2- en 4/3-ventielen in mono- of bistabiele uitvoering 
Sensoren en opnemers:
 • Basisgrootheden, soorten en toepassingen van mechanische en elektronische sensoren, zowel digitaal als analoog, principewerking van optische, capacitieve en inductieve benaderingsschakelaars 
 • Principewerking van drukopnemers en P/E- en E/P-omvormers 
Basisbesturingsfuncties:
 • EN-, OF- en NIET-functies uitgedrukt in relaistechniek, pneumatische schakeltechniek, PLC, logische/elektronische techniek en in algebraïsche vorm, evenals signaalcombinaties in waarheidstabellen. 
Gecombineerde besturingsfuncties:
 • Logische functies met geïnverteerde in- en uitgangen, combinatorische schakelingen 
Volgordebesturingen:
 • Betekenis en lezen van het bewegingsdiagram en SFC 
 • Het lezen van pneumatische, elektrische, logische schema's en PLC-programma's in samenhang met het bewegingsdiagram 
Timer en geheugen:
 • Principe en werking van vertraagd opkomende en vertraagd afvallende timers, elektrisch pneumatisch en logische/elektronische geheugens met set- en reset- voorkeur en de dominantie 
Counters:
 • Principe en werking 
Storingzoeken:
 • Met behulp van de kennis van besturing, uitvoerorganen, sensoren en interfaces het schematisch analyseren en lokaliseren van storingen
 • Het storingzoeken met behulp van PLC-software

De cursus Storingzoeken in PLC-systemen - Maritiem bevat 5 dagdelen practicum waarin het volgende aan bod komt:

 • Programmeren van een logische module 
 • Programmeren van een PLC volgens IEC 61131-3 
 • Aansluiten en afstellen van sensoren en opnemers 
 • Storingzoeken in PLC-gestuurde installaties met behulp van software

Voor deze cursus is momenteel geen startdatum gepland. Heb je interesse in deze cursus? Laat het ons weten via een planningsverzoek of bel ons op 0318 – 698 697!

Deze cursus wordt op de laatste bijeenkomst afgesloten met een eindtoets. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend certificaat.

CerTech 
Voor de organisatie van onze eindtoetsen werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl

Studieadvies nodig? 0318 - 698 697