Wil je meer weten over geautomatiseerde installaties of machines? Dan is deze Engelstalige cursus PLC - Industriële automatisering (In English) de ideale basis voor jou! 

Doel

Na het afronden van de cursus PLC - Industriële automatisering - basis (In English) kun je eerstelijnsstoringen verhelpen aan industriële installaties en apparatuur. Je kunt zintuiglijke (technische) inspecties aan besturingscomponenten uitvoeren, zoals sensoren, relais en PLC-hardware. Deze cursus is de ideale basis voor iedereen die eerstelijnsstoringen en onderhoud aan besturingen van machines moet uitvoeren. 

Hier lees je de basis competenties
Niveau: Maintain ?
Duur: vanaf 9 dagen waarvan 3 practicumdagen in Ede
Vakgebied: Industriële Automatisering
Vraag een offerte aan

Ben jij startend monteur of operator en heb je geen kennis op het gebied van besturingstechniek? Dan is de Engelstalige training PLC - Industriële automatisering - basis (In English) geschikt voor jou! Ook niet-technici kunnen aan deze cursus deelnemen. Je wordt opgeleid op het niveau Check.

Voorkennis
Een technische vooropleiding is gewenst, maar niet noodzakelijk. Wil je je direct verder bekwamen in de industriële automatisering of besturingstechniek, dan past de cursus PLC- Industriële automatisering beter bij jouw doelen.


Waarom deze cursus volgen?

 • Cursus Industriële automatisering in het Engels!
 • Met 3 dagen practicum!
 • Storingen volgens effectieve methode leren oplossen

Algemeen:

 • Veel aandacht voor de signaalverwerking bij geautomatiseerde machines en installaties, onafhankelijk van de techniek of combina-tie van technieken waarmee deze zijn uitgevoerd
 • Automatiseringssystemen en de kringloop van signalen
 • Principe, werking en uitvoering van uitvoerorganen, hoofdschakel-elementen en sensoren
 • Besturingsfuncties NOT, AND, OR, geheugen, timer, counter en gecombineerde besturingsfuncties
 • Lezen van combinatorische besturingen en volgordebesturingen met bewegingsdiagrammen en SFC’s (Sequential Function Chart)
 • Inleiding in PLC-besturingen, ladderdiagram (LD) en Function Block Diagram (FBD)
 • Storingsanalyse volgens een gestructureerde methode

Uitvoerorganen:

 • Functie van 3-fase, 1-fase, serie, hydro en pneumatische motoren
 • Enkel- en dubbelwerkende hydraulische en pneumatische cilinders
 • Kleppen en verwarmingselementen

Hoofdschakelelementen:

 • Magneetschakelaars
 • Elektrisch en/of pneumatisch/hydraulisch bediende 3/2-, 4/2-, 5/2- en 4/3-ventielen in mono- of bistabiele uitvoering

Sensoren:

 • Basisgrootheden, soorten en toepassingen van mechanische en elektronische sensoren, zowel digitaal als analoog, principewerking van optische, capacitieve en inductieve benaderingsschakelaars
 • Principewerking van drukopnemers en P/E- en E/P-omvormers

Basisbesturingsfuncties:

 • EN-, OF- en NIET-functies uitgedrukt in relaistechniek, pneumatische schakeltechniek, PLC, logische/elektronische techniek en in algebraïsche vorm, evenals signaalcombinaties in waarheidstabellen.

Gecombineerde besturingsfuncties:

 • Logische functies met geïnverteerde in- en uitgangen, combinatorische schakelingen

Volgordebesturingen:

 • Betekenis en lezen van het bewegingsdiagram en SFC
 • Het lezen van pneumatische, elektrische, logische schema's en PLC-programma's in samenhang met het bewegingsdiagram
 • Het storingzoeken met behulp van het bewegingsdiagram en SFC

Timer en geheugen:

 • Principe en werking van vertraagd opkomende en vertraagd afvallende timers, elektrisch pneumatisch en logische/elektronische geheugens met set- en reset- voorkeur en de dominantie

Counters:

 • Principe en werking van up/down counters

Storingzoeken:

 • Met behulp van de kennis van besturing, uitvoerorganen, sensoren en interfaces het schematisch analyseren en lokaliseren van storingen

Practicumprojecten:

 • Je werkt aan projecten met relaistechniek, PLC-techniek, pneumatiek, interfacetechniek en storingzoeken in complete installaties

De cursus PLC - Industriële automatisering (In English) bevat 3 practicumdagen waarin het volgende aan bod komt:

Werking en logica van besturingen en sensoren
 • Werken met diverse automatiseringstechnieken, zoals relais-schakelingen en pneumatische schakelingen
 • Ontdekken van de (on)mogelijkheden van digitale sensoren op het gebied van aansluiten, afstellen en detectie-eigenschappen
Programmeren van Siemens LOGO
 • Ontdekken van de mogelijkheden van een micro-PLC
 • Realiseren van eenvoudige besturingen in ladderdiagram (LD) en Function Block Diagram (FBD)
 • Toepassen van basis besturingsfuncties, geheugenfuncties, timers en counters
Storingzoeken Industriële Automatisering
 • Storingen oplossen in eenvoudige PLC-besturingen, zowel hardwarematig als met gebruik van de software (PLC- programma)

De practicumdag duurt van 09.00 tot 16.00 uur.
Uiteraard zijn de kosten van koffie/thee en lunch van de practicumdag bij de prijs inbegrepen.

Voor deze cursus is momenteel geen startdatum gepland. Heb je interesse in deze cursus? Laat het ons weten via een planningsverzoek of bel ons op 0318 – 698 697!

Deze cursus wordt met een centraal examen afgesloten. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend diploma.

CerTech 
Voor de organisatie van onze examens werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk opwww.certech.nl

Studieadvies nodig? 0318 - 698 697