Leer tijdens deze versnelde combinatiecursus de werking, opbouw, installatie en onderhoud van koelsystemen en behaal het F-gassen I-diploma.

Niveau: Maintain ?
Duur: vanaf 17 dagen waarvan 7 practicumdagen in Ede op diverse startdata en locaties
Vakgebied: Klimaattechniek, Procestechniek, Veiligheid, Gezondheid & Milieu
Beoordelingscore: 8.3 op basis van 17 beoordelingen

Inschrijven Vraag een offerte aan

In het kort

Tijdens de cursus Koeltechniek en F-gassen I – versneld, vergroot je jouw vakkennis van koelinstallaties en -apparatuur. Je gaat onder meer aan de slag met het repareren, en in gebruik nemen van koelinstallaties. Je leert storingen opsporen, storingen verhelpen en planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren aan koelinstallaties. De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn: technische begrippen koudetechniek, de koelkringloop / h-log P-diagram, compressoren, condensors, expansieorganen, verdampers, regel- en beveiligingsapparatuur, koudemiddelen en koelsystemen. Daarnaast moet je, wanneer je als monteur in de koudetechniek werkt met milieuschadelijke koudemiddelen (CFK's, HCFK's en HFK's),volgens de internationale regelgeving beschikken over een diploma conform de Europese F-gassenverordening. Deze cursus leidt je tevens op voor het examen en het werken aan stationaire en mobiele installaties met een koudemiddelinhoud > 3kg (> 6kg als het een hermetisch gesloten systeem betreft) volgens F-gassen categorie I.

Voor wie?

Deze cursus is zeer geschikt voor storingsmonteurs of onderhoudsmonteurs zonder kennis van koudetechniek en die zich hierin willen bekwamen en daarnaast nog niet in het bezit zijn van een F-gassendiploma categorie I. Je kunt na het volgen van deze cursus zelfstandig storingen zoeken en onderdelen vervangen. Je wordt opgeleid op het niveau Maintain. Een technische vooropleiding op minimaal MBO-2-niveau is vereist. Onze cursus Basis koeltechniek is eveneens een goede basis. Praktijkervaring en vaardigheid met installeren en inspecteren van koelinstallaties en hardsolderen is wenselijk.

Twijfel je aan jouw voorkennis? Doe dan nu de F-gassentest om te testen of je klaar bent voor de cursus.

Waarom deze cursus volgen?

 • Met 7 dagen practicum!
 • Snel inzetbaar als zelfstandig service- of storingsmonteur koeltechniek
 • Ideale voorbereiding op het STEK-examen F-gassen categorie 1
 • MBO-deelkwalificatie

Na het afronden van de cursus Koeltechniek en F-gassen I - versneld beschik je over voldoende vakkennis ten aanzien van de werking van koelinstallaties. De werking en het repareren en in gebruik nemen van koelinstallaties is voor jou dan bekend terrein. Je kunt storingen zoeken en verhelpen, planmatig onderhoud uitvoeren en inspecties doen. Na het behalen van het F-gassendiploma categorie I mag je de volgende werkzaamheden aan stationaire of mobiele koelinstallaties met een koudemiddelinhoud >3 kg verrichten:

 • Terugwinnen koudemiddel Installeren en onderhouden
 • Lekcontrole waarbij het koelcircuit wel mag worden geopend 
 • Terugwinnen koudemiddel van een airco in een voertuig of mobiel werktuig 
Voor het examen dien je jezelf aan te melden bij STEK. Voor meer informatie of een online inschrijfformulier zie www.stek.nl.

Dit betekent dat je na afloop over de volgende vaardigheden beschikt:

Vervangen, repareren en in gebruik nemen van componenten

 • Monteren, demonteren apparatuur en componenten
 • Afstellen van apparatuur en componenten
 • Testen werking installatie
 • Overdragen en rapporteren aan de klant

Storingen zoeken en oplossen

 • Gestructureerde aanpak bij diagnose stellen
 • Controleren van instellingen op afwijkingen
 • Interpreteren van meetgegevens
 • Toepassen schema´s en tekeningen
 • Storingsrapportage invullen

Vervangen, repareren en in gebruik nemen van componenten

 • Monteren, demonteren apparatuur en componenten
 • Afstellen van apparatuur en componenten
 • Testen werking installatie
 • Overdragen en rapporteren aan de klant

Storingen zoeken en oplossen

 • Gestructureerde aanpak bij diagnose stellen
 • Controleren van instellingen op afwijkingen
 • Interpreteren van meetgegevens
 • Toepassen schema´s en tekeningen
 • Storingsrapportage invullen
Locatie Startdatum
Ede donderdag 29 september 2016 Vol
Ede donderdag 13 april 2017 Met startgarantie € 4.295,00 Inschrijven
Ede donderdag 8 juni 2017 € 4.295,00 Inschrijven
Ede woensdag 4 oktober 2017 € 4.295,00 Inschrijven

Al onze prijzen zijn excl. BTW

Liever een andere leslocatie of startdatum? Laat het ons weten!

Liever incompany of maatwerk? Vraag een offerte aan

Koeltechniek:

 • Werking en de theoretische basis van een koudesysteem
 • Het natuurkundige proces en gebruikte begrippen in een koelsysteem
 • De koelkringloop en het Mollier- of log p-h diagram
 • Eigenschappen van koudemiddelen (inclusief wetgeving)
 • Toepassing, eigenschappen en druk/enthalpiediagram van koudemiddelen
 • Opbouw en werking van koelsystemen en de technische- en kwaliteitseisen voor koelsystemen
 • Opbouw, werking en verschillende types componenten
 • Opstelling, inrichting, leidingwerk, inbedrijfstellen en controle op juiste werking en specificaties
 • Onderhouds- en servicewerkzaamheden en het analyseren van storingen en het milieubewust oplossen hiervan

F-gassen categorie I:

 • Inspectie en diagnose stellen aan koelinstallaties en opstellen van meetrapporten
 • Fabricage en montage van koelinstallaties
 • Testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregelen
 • Het gebruik van meet- en testapparatuur en het meten van bedrijfsomstandigheden
 • Lekcontrole
 • Invullen van logboeken en rapportformulieren
 • Installeren en onderhouden van koelsystemen

De cursus Koeltechniek bevat 14 dagdelen practicum waarin het volgende aan bod komt:

Industriële en stationair commerciële koelsystemen (4 dagdelen)
Tijdens het practicum voer je de volgende werkzaamheden uit:
 • Testen en controleren van de werking van diverse koelsystemen 
 • Uitvoeren van metingen en deze vertalen naar een h-Log P-diagram 
 • Afstellen en wijzigen van diverse regelingen 
Storingzoeken in industriele en stationair commerciele koelsystemen (2 dagdelen)
Tijdens het practicum voer je de volgende werkzaamheden uit:
 • Herkennen, lokaliseren en oplossen van storingen 
 • Gebruik maken van koeltechnisch gereedschap, schema’s, handleidingen en logboeken 
F-gassen categorie I (8 dagdelen)
Tijdens het practicum voer je de volgende werkzaamheden uit:
 • Uitvoeren van diverse handelingen aan koeltechnische installaties 
 • Hardsolderen van leidingen 
 • Monteren van koppelingen

Alle practicumdagen worden uitgevoerd bij ROVC in Ede. Een practicumdag duurt van 09.00 tot 16.00 uur.
Uiteraard zijn de kosten van koffie/thee en lunch van de practicumdag bij de prijs inbegrepen. 


Deze cursus wordt met twee centrale examens afgesloten. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend diploma.

Cursusonderdeel Koeltechniek - CerTech
Het cursusonderdeel Koeltechniek wordt met een centraal examen van CerTech afgesloten. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel ons op 0318 - 698 650 of kijk op www.certech.nl.

Cursusonderdeel F-gassen I wordt met een centraal examen van STEK afgesloten. STEK is door het ministerie van VROM aangewezen als de exameninstelling. ROVC is een door STEK erkende examenlocatie.

Schrijf in voor het STEK-examen
Om deel te nemen aan het examen kun je je inschrijven bij STEK. Dit examen is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Het door STEK landelijk vastgestelde examentarief bedraagt € 635,- excl. BTW.

Meer informatie en het inschrijfformulier voor het examen vind je op www.stek.nl.

Duur Aantal bijeenkomsten All - inprijs (excl. BTW)
5 maanden 17 dagen waarvan 7 practicumdagen in Ede € 4.295,-
Catering & lesmateriaal

Catering & lesmateriaal

Lesmateriaal en catering, bestaande uit koffie/thee en lunch of diner, zijn altijd inbegrepen. Je komt dus niet voor onverwachte kosten te staan.

Praktijkoefening

Praktijkoefening

Opleiden vanuit de praktijk staat centraal. De docent komt uit het werkveld en gebruikt veel praktijkcases. Het oefenen van vaardigheden voer je uit op echte installaties in ons uitgebreide practicum of op de eigen locatie.

Keuze en kwaliteit

Keuze & kwaliteit

Kies uit meer dan 160 opleidingen, cursussen en trainingen, 45 locaties en diverse startdata of geef jouw wensen hiervoor aan. Je profiteert altijd van de vertrouwde ROVC-kwaliteit met focus op service en praktijk.


Beoordelingsscore

8.3

Gebaseerd op basis van 17 beoordelingen

Algemeen
Inhoud
Docent
Locatie

Ervaringen

De cursus is zeer leerzaam en goed op de praktijk afgestemd. In mijn optiek een zeer goed opleider als het gaat om technische opleiding.

Remko van de Lagemaat, woensdag 22 juni 2016 8

Met name in het begin een moeilijke cursus maar gaandeweg een zeer interessante cursus, dit te danken aan het enthousiasme en manier van les geven van de docent.

Walter Keurentjes, woensdag 22 april 2015 10
Studieadvies nodig? 0318 - 698 697