Leer alles over elektrotechniek met de Engelstalige cursus Elektrisch schakelen (In English) van ROVC!

Doel

Na het afronden van de cursus Elektrisch schakelen (In English) kun je storingen zoeken en verhelpen door het lezen van hoofd- en stuurstroomschema’s, het uitvoeren van metingen en een gestructureerde aanpak. Verder ben je in staat componenten te vervangen, te repareren en in gebruik te nemen. Je beschikt over voldoende vakkennis ten aanzien van de werking van elektrische motorbesturingen. Om je werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren na het afronden van de cursus, raden we je aan om de training NEN 3140 Vakbekwaam persoon te volgen.

Hier lees je de basis competenties
Niveau: Maintain ?
Duur: vanaf 10 dagen waarvan 2,5 practicumdagen in Ede
Vakgebied: Industriële Elektrotechniek
Vraag een offerte aan

Werk je als storings- of onderhoudsmonteur en heb je geen kennis van industriële elektrotechniek zoals deze voorkomt in schakel- en besturingskasten? Zou je je daarin wel willen bekwamen? Dan is deze training bedoeld voor jou! Je wordt opgeleid op het niveau Maintain. Een technische vooropleiding op minimaal mbo-3 niveau of vergelijkbaar is gewenst. Onze cursus Elektrotechniek – Basis is eveneens een goede basis.

Waarom deze cursus volgen?

 • Cursus Elektrisch schakelen in het Engels!
 • Dé nummer 1 opleiding in elektrotechniek
 • Met 5 dagdelen practicum!

Schakelen met relais

 • Maak-verbreek- en wisselcontacten
 • Componentenkennis (magneetschakelaars, hulprelais, tijdrelais en bedieningselementen)
 • Basisschakelingen: geheugenschakeling, vergrendelschakeling, volgordeschakeling
 • Tijdrelais: opkom- en afvalvertraging, gecombineerde opkom- en afvalvertraging, pulsfunctie

Algemene elektrotechniek

 • Kennis van stroom, spanning, weerstand, vermogen, 1-fase en 3-fasevoedingen
 • Gelijk- en wisselspanning, transformatie en gelijkrichting
 • Meten en meetapparatuur: juist gebruik van universeelmeter en ampèretang

Draaistroommotoren

 • Synchrone draaistroommotor
 • Kortsluitanker- of a-synchrone motor
 • Omkeren draairichting driefasenmotoren
 • Laagtoeren- of meerpolige draaistroommotoren
 • Sterschakeling
 • Driehoekschakeling

Storingzoeken volgens SMIDO

 • S van storing, M van melding, I van informatie verzamelen, D van diagnose stellen, O van oplossen
 • Uitleg en gebruik van het aanvalsplan

Storingzoeken elektrotechniek

 • Algemene opbouw van elektrotechnische besturingen d.m.v. blackbox-benadering
 • Input - besturing - output, denkwijze in blokken, sensoren als in-put
 • Meetmethoden: verwachte waarde - gemeten waarde - efficiënt meten - watervalmethode
 • Leestechnieken bij uitgebreide schema's: terugbrengen tot deel-schema's
 • Kruisverwijzingen bij componenten en relais, potentiaalverwijzingen
 • Diverse installaties: doorginstallatie, afvalwaterputinstallatie en elektrische roldeur

De cursus Elektrisch schakelen (In English) bevat 5 dagdelen practicum waarin het volgende aan bod komt:

Schakelen met relais

 • Bouwen en testen van diverse relaisschakelingen in de ROVC-relaiskoffer
Draaistroommotorschakelingen
 • Bouwen van motorschakelingen en meten van motorspanning en motorstroom met geschikte meetapparatuur
 • Meten van isolatieweerstand van draaistroommotoren
 • Je maakt kennis met de parametrering van frequentieregelaars
Storingzoeken Elektrotechniek
 • Lokaliseren van storingen met behulp van elektrische schema's en gebruik van universeelmeter en ampèretang
De practicumdag duurt van 09.00 tot 16.00 uur. Uiteraard zijn de kosten van koffie/thee en lunch van de practicumdag bij de prijs inbegrepen.

Voor deze cursus is momenteel geen startdatum gepland. Heb je interesse in deze cursus? Laat het ons weten via een planningsverzoek of bel ons op 0318 – 698 697!

Deze cursus wordt met een centraal examen afgesloten. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend diploma. 

CerTech 
Voor de organisatie van onze examens werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl


Studieadvies nodig? 0318 - 698 697