Bekijk de vergelijking via het menu

Opleidingsrendement door heldere doelen en dialoog tussen klant en monteur

‘Operational excellence’, een centrale rol voor de klant en terugkoppeling van resultaten. Bij Lely Industries zijn deze begrippen dagelijkse kost. Het ontwikkelen van de organisatie betekent voor Lely het ontwikkelen van mensen. Door de dialoog tussen monteurs en klanten te stimuleren, doelstellingen helder te formuleren en terug te koppelen, weet de organisatie medewerkers te motiveren en trainingen te laten renderen.

Erik Nijssen, Manager Operations Dairy (links) en Wilfred Leeuwenburgh, Teammanager Robotic Milking Systems & Logistics bij Lely Industries N.V.

Innovatie en techniek spelen een belangrijke rol bij Lely. Het tekort aan technici daarentegen, speelt binnen de productieafdeling van geavanceerde melkrobots geen rol van betekenis. Het verloop is laag, de medewerkers gemotiveerd en zij zetten zich in voor het behalen van de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen. Doelstellingen die vertaald zijn in concrete opleidingsdoelstellingen. Het resultaat: een aansprekend opleidingsrendement, waardoor het tekort aan technici nog minder vat op de organisatie heeft. Immers, goed opgeleide medewerkers zorgen voor meer efficiëntie en betere resultaten.

Operational excellence

Afleverkwaliteit is een van de pijlers van ‘operational excellence’, een speerpunt van het topmanagement van Lely. Erik Nijssen, Managar Operations Dairy Rotterdam: “We hebben operational excellence voor deze afdeling doorvertaald in een tijdige, volledige en kwalitatief hoogstaande uitlevering naar de klant. Voordat een product naar de klant gaat, wordt deze uitvoerig getest.

Wilfred Leeuwenburgh, Teammanager Robotic Milking Systems & Logistics, licht toe: ”Onze testmonteurs voeren functionele tests uit om productiefouten en gebreken vanuit de leverancier op te sporen en te verhelpen. Uiteraard gaat het product goed de deur uit, maar we willen ook dat de testmonteur zo min mogelijk rework hoeft te doen. Het ‘first time right percentage’ van de producten die op het teststation aankomen hebben we opgeschroefd naar een doel van bijna 100%. Om dit te kunnen realiseren is een training op maat ingezet, waarin specifieke probleemgebieden aangepakt werden.”

Lely Industries N.V.

De Lely Groep ontwerpt, produceert, levert en onderhoudt hightech- en innovatieve producten voor de agrotechniek: van ruwvoederwinning tot geautomatiseerde voersystemen, stalreinigers en melkrobots. Lely is wereldwijd marktleider in de verkoop en service van geautomatiseerde melksystemen.

Opleidingsdoelstellingen

Naar aanleiding van een foutanalyse heeft Lely opleidingsdoelstellingen voor haar servicemonteurs opgesteld, volgens een gebalanceerd certificeringssysteem. Voor de training van assemblagemonteurs koos het bedrijf voor ROVC als opleidingspartner. Nijssen: ”Het was voor ons een vereiste de training hier op de werkvloer plaats te laten vinden. Theorie- en oefenlocaties kunnen heel mooi zijn, maar hier gebeurt het uiteindelijk. De insteek moest ook heel praktisch zijn. Na een korte behandeling van de theorie gingen de deelnemers met fototoestellen de productiehal in om de besproken onderwerpen vast te leggen. Hierdoor werd de link met onze eigen producten direct gelegd.”

In twee tot vijf dagdelen werden 60 monteurs opgeleid in verschillende groepssamenstellingen. ”In samenspraak met de teamleiders hebben we de ontbrekende competenties van medewerkers ingeschat, daarbij rekening houdend met de ambities van de medewerkers zelf. Wij willen graag multi-skilled monteurs. Maar als iemand geen affiniteit heeft met elektronica, dan kun je hem wel opleiden, maar zal hij er weinig mee doen. Daarom hebben we gekeken: wat willen en kunnen de monteurs en waarin moeten we ze kennis en vaardigheden bijbrengen?” aldus Leeuwenburgh.

Nijssen is enthousiast over de behaalde resultaten: “Het aantal montagefouten is met meer dan de helft afgenomen. Het ‘first time right percentage’ zagen we direct omhoog gaan en dat wordt via een groot bord in de productiehal gecommuniceerd. Medewerkers vinden terugkoppeling van resultaten belangrijk en staan open voor feedback.

Lely Industries N.V. te Rotterdam

Succes door communicatie en begrip

De training gaat standaard ingezet worden voor nieuwe medewerkers, daarnaast tonen ook andere productielocaties interesse. Het behaalde succes schrijven Nijssen en Leeuwenburgh toe aan meerdere factoren. Leeuwenburgh: ”Uiteraard is de opzet van de training zelf belangrijk. De directe link met onze eigen producten hebben we gewaarborgd door de training op de eigen werkvloer uit te voeren. Ook de eerder genoemde terugkoppeling van resultaten is een belangrijke factor. We hebben na afloop een feestelijke certificaatuitreiking georganiseerd. Hierin hebben we het belang van de training nogmaals onderstreept en verteld wat de concrete resultaten waren. Dat werd echt gewaardeerd.”

De training maakte onderdeel uit van meerdere activiteiten die in het teken stonden van het thema ‘operational excellence’. Nijssen schat in dat dit een groot positief effect op het resultaat heeft gehad: ”De kick-off was de zogenaamde ‘Boerderijdag’ aan het begin van het jaar. We hebben boeren aan het woord gelaten over hun ervaringen. Het maakt veel meer indruk als degene, die direct de gevolgen van een fout ondervindt, het verhaal vertelt. De gesprekken tussen onze monteurs enerzijds en de boeren en servicemonteurs anderzijds hebben veel begrip en draagvlak gecreëerd. Iedereen zag daardoor het belang van de training en de doelstellingen in. Van weerstand is dan ook totaal geen sprake geweest.”

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.