De nieuwste editie van de TechBarometer is nú beschikbaar! Vraag 'm hier aan
Bekijk de vergelijking via het menu
cursus foodindustrie fabriek

Opleidingsrendement begint bij concretisering van bedrijfsmissie

Hoe kom je door middel van een opleidingstraject tot een efficiënte bedrijfsvoering van de productie? Volgens Maintenance Manager Henk Broeke van FrieslandCampina Butter & Milkpowder is alles gelegen in een doordachte onderhoudsystematiek, geformuleerd vanuit de organisatiedoelstellingen. “Onderhoud op basis van risico levert geld op als je de nieuwe systematiek goed borgt in de organisatie.” Met zijn procesgerichte aanpak werd Broeke Maintenance Manager van het Jaar 2009.

Henk Broeke, Maintenance Manager bij FrieslandCampina Butter & Milkpowder

Tien jaar geleden kreeg Henk Broeke een uitdagende opdracht van de directie van FrieslandCampina Butter & Milkpowder in Lochem. Er zou een reorganisatie plaatsvinden: de drie Technische Diensten op de locatie moesten worden samengevoegd tot één. Als Maintenance Manager mocht Broeke zorgen voor een besparing van 15 procent op het totale onderhoudsbudget van de nieuwe Technische Dienst. Een efficiencyslag die is geslaagd dankzij zijn procesgerichte aanpak, zijn onnavolgbare doorzettingsvermogen en zijn talent om de verantwoordelijkheden diep in de organisatie neer te leggen. Zelf verwoordt hij het als volgt: “Voor een besparing van dergelijke omvang moet je met de juiste mensen de juiste dingen doen op het juiste moment. Het tempo van de veranderingen moet je mede laten bepalen door die degenen die het werk doen, de monteurs van de Technische Dienst dus.”

Van missie naar onderhoudsdoelstellingen

Kwaliteit, groei en waardecreatie. Deze drie woorden omschrijven de missie van FrieslandCampina het beste. De zuivelgigant heeft enerzijds de ambitie om steeds meer mensen kwalitatieve zuivelproducten aan te bieden in de wereld en anderzijds om de meest aantrekkelijke zuivelonderneming te zijn voor de leden-melkveehouders. “Deze bewonderingswaardige missie vormde het uitgangspunt van mijn efficiencyopdracht”, aldus Broeke. Hij legt uit dat aan een efficiënte bedrijfsvoering van de productie twee belangrijke stappen voorafgaan. “Stap 1 is het classificeren van de bedrijfsmissie in concrete bedrijfsdoelstellingen. Kwaliteit is zeer belangrijk. Maar wat accepteer je wel als risico en wat niet? Ook is een hoge beschikbaarheid van machines altijd belangrijk gevonden bij FrieslandCampina Butter & Milkpowder. De machines moesten zogezegd altijd draaien. Maar stel nu dat een afdichting lek is, heeft dat dan gevolgen voor de bedrijfsdoelstellingen? Nee? Dan kun je beter geen preventief onderhoud uitvoeren, dat kost alleen maar geld. Je moet denken vanuit de consequenties van storingen op de bedrijfsdoelstellingen. Als de bedrijfsdoelstellingen duidelijk zijn, kun je de vertaalslag maken naar je onderhoudsdoelstellingen. Waar kan onderhoud bijdragen om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren? Dat is iedere keer de vraag. Samen met de productiemanagers spreek je af wat er van een installatie verwacht wordt. Dat is stap 2. Op deze manier ontstaan de onderhoudsdoelstellingen per installatie.”

FrieslandCampina Butter & Milkpowder

FrieslandCampina voorziet één miljard consumenten wereldwijd van zuivelproducten, zoals kindervoeding, kaas en desserts. Met een jaaromzet van 10,3 miljard euro behoort deze zuivelonderneming tot de vijf grootste in de wereld. De bedrijfstak FrieslandCampina Butter & Milkpowder produceert vanuit Lochem met name boter en melkpoeder voor de business-to-businessmarkt. De Lochemse zuivelfabriek bestaat sinds 1906 en maakt vanaf 2009 deel uit van FrieslandCampina.

FrieslandCampina Butter & Milkpowder bij Lochem

Procesmatige aanpak

Voor zijn bedrijfsdoelstelling - een besparing van 15 procent op het onderhoudsbudget - heeft Broeke een procesmatige aanpak in kaart gebracht. Hiervoor putte hij uit de methodiek van Reliability Centered Maintenance (RCM). “Ik geloof sterk in de hoofdgedachte van RCM: onderhoud levert geld op. Deze visie heb ik van begin af aan gecommuniceerd binnen de gehele organisatie. Omdat ik voor mijn efficiencyslag inzichtelijk wilde hebben wat nodig is, heb ik een blauwdruk gemaakt van de werkmethoden en kerntaken van de Technische Dienst. Op de vele ad hoc-klussen na deden we het niet eens zo gek. Ik zag vooral besparingsmogelijkheden op drie gebieden. Ten eerste was het nodig om het commitment van de monteurs te vergroten. Eens te meer werd mij duidelijk dat de kennis van installaties en machines volop aanwezig was bij onze Technische Dienst. Daar moest ik dus gebruik van maken! Bijvoorbeeld door henzelf onderhoudsconcepten te laten schrijven voor taaklijsten en objectinventarisatie. Ten tweede hadden wij baat bij een bedrijfsbureau voor secundaire taken als planning en leveranciercontact, zodat de monteurs zich volledig op het onderhoud konden richten. Tot slot zag ik efficiencymogelijkheden in verbreding van het takenpakket. Daarvoor moesten de monteurs allround geschoold worden.”

Klein beginnen en groot denken

Het commitment van de monteurs vergroten en een bedrijfsbureau opstellen. Met deze twee veranderingen ging Broeke eerst aan de slag. Nu, tien jaar na dato, kijkt hij terug op een succesvol veranderproces. Zijn tips: “Betrek de gehele organisatie bij het traject, besteed alleen sterk gespecialiseerde taken uit, leer van elkaar en blijf altijd open communiceren over het doel en de consequenties van veranderingen. Je krijgt de Technische Dienst pas mee als je eerlijk bent, goede voorlichting geeft en werkgroepen zelf problemen laat oplossen. Als je veranderingen doorvoert, moet je klein beginnen en groot denken. Motivatie is afhankelijk van de kracht van mensen. De leidinggevenden van FrieslandCampina Butter & Milkpowder hebben een mentaliteit van aanpakken. Zij zijn koersvast gebleven, ook in tijden van storm.”

Inventariseren van kennis en vaardigheden

Voor de allround scholing heeft Broeke eerst de benodigde kennis en ervaring van de monteurs samen met hen geïnventariseerd. “Wat moeten zij kunnen om nagenoeg alle voorkomende werkzaamheden bij een Technische Dienst uit te voeren op het gehele brede technische vlak? Het antwoord: zelfstandig storingen oplossen en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren voor zowel onze mechanische als elektrotechnische installaties. Het was niet moeilijk om daar samen met ROVC een geschikte opleiding voor te maken. Lastiger was de weerstand van de monteurs tegen het leren. Maar ik ben supertrots op mijn club. Ze zijn allemaal geslaagd en ik heb gedaan wat ik heb beloofd: iedereen zit nu in een functieschaal die past bij de functie van allround storingsmonteur. Deze belofte heeft motiverend gewerkt.”

Rendement meetbaar maken

FrieslandCampina Butter & Milkpowder meet het rendement van opleiden niet aan de hand van Overall Equipment Effectiveness of Return on Investment. Wel zijn er twee audits geweest. “Hieruit bleek dat onze monteurs zich extra moesten ontwikkelen op het gebied van analyseren en klantgerichtheid. Inmiddels hebben zij ook de opleidingen ‘Storingsanalyse’ en ‘Storingsmonteur als ambassadeur’ gevolgd. Nu functioneert de Technische Dienst heel goed. Dat zie ik bevestigd in de storingsdienst. Voor de reorganisatie hadden vier monteurs storingsdienst, erna twee en nu, na de opleiding is er maar één monteur nodig om de storingen te verhelpen. Mede hieruit blijkt dat de monteurs op het gehele technische vlak uit de voeten kunnen. Door het optimaliseren van onderhoud op basis van onderhoudsdoelstellingen levert onderhoud dus echt geld op als je met de juiste mensen de juiste dingen doet op het juiste moment!”

Hoe behaal je maximaal opleidingsrendement?

Meer tips en checklists om een optimaal opleidingsrendement te bereiken, vindt u in onze gratis publicatie ‘Rendement van opleiden in de techniek’.
Laat u inspireren door de Do’s en Don’ts van Maintenance Managers, HR-Managers en Opleidingscoördinatoren uit de industrie.

Vraag de publicatie nu aan!

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.