Bekijk de vergelijking via het menu

De nieuwe Gasketelwet: wat betekent dit?

Op 1 oktober 2020 treedt de nieuwe Gasketelwet in werking. Dit roept bij veel monteurs vragen op. Waarom komt de nieuwe wet er eigenlijk? En hoe bereid je je voor op de Gasketelwet? Jeroen Janssen, accountmanager bij ROVC, gaf recent 3 webinars over de aankomende Gasketelwet. Hij beantwoordt hieronder de gestelde vragen.

Jeroen, voor degene die niet bekend zijn met de Gasketelwet. Kun je er kort iets over vertellen?

“Tuurlijk! Laat ik beginnen bij het begin: waarom de Gasketelwet is opgesteld. In 2015 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Wat bleek: de helft van de ongelukken met deze gasketels vindt plaats bij moderne cv-installaties. Omdat je als monteur veilig aan gasinstallaties moet kunnen werken - zonder dat er koolmonoxide vrijkomt - leidde die bevinding tot de Gasketelwet. De wet stelt dat iedereen die aan gasverbrandingsinstallaties werkt, een verplichte CO-certificering voor cv-installateurs — of Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide — moet hebben. Werken aan installaties betekent installeren, repareren, onderhoud of in bedrijf stellen.”

Duidelijk! Goed voor iedereen die in de installatiebranche werkt, maar dat betekent dus wel dat je een certificaat nodig hebt als cv-installateur. Vanaf wanneer is dit verplicht?

“De Gasketelwet gaat op 1 oktober 2020 in, maar dit jaar geldt nog als overgangsjaar. De uiteindelijke overgangstermijn die de regering in gedachten heeft, is 1,5 jaar dus tot 1 april 2022. Als monteur heb je dus nog 1,5 jaar de tijd om de CO-certificering te behalen vanaf het moment dat de wet in gaat. Deze termijn is vastgesteld voor zowel de persoons- als de bedrijfscertificering.”

Gelukkig, dat biedt nog wat tijd. Maar er zijn nog meer vragen over de Gasketelwet, bleek tijdens de webinars. Zullen we een paar vragen van deelnemende monteurs doornemen?

“Ja, ga je gang. Hoe beter we op deze wet voorbereid zijn, hoe veiliger het werk wordt!”

De eerste vraag: na afronding van het theorie- en praktijkexamen kom je als monteur in het Vakmanschap CO Register. Waar kan ik dit register vinden?

“Vooralsnog is dit register er niet. Je ontvangt, nadat je voor beide onderdelen bent geslaagd, een Bewijs van Vakmanschap. Ons advies is om dit goed te bewaren en in je personeelsdossier op te laten nemen.”

Vraag 2: Wanneer is er sprake van een opstellingsruimte of stookruimte?

“Dit is bepaald in de NEN 3028. Er is sprake van een stookruimte als de totale nominale belasting op de bovenwaarde van de aanwezige verbrandingstoestellen groter is dan 130 kW.”

Een deelnemer vraagt: geldt de nieuwe wet ook voor installaties buiten cv-ketels?

“Elke installatie met een gasverbrandingsproces die benoemd wordt in de BRL-6000-25 én koolmonoxide genereert, valt onder de nieuwe wet. Dit kunnen dus ook cv-ketels voor de tuinbouw zijn. Daarnaast geldt de wet ook voor alle (werkzaamheden aan) verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen. Zowel bestaand als nieuw. Ook geldt de wet voor direct gestookte luchtverhitters, gashaarden, etc. Dit wordt afgedekt in de gasvoorschriften, praktijkrichtlijn NPR 3378 (delen 20, 22 en 47), en in de fabrikant installatie-, en onderhoudsvoorschriften. Een verwarmingsinstallateur dekt volgens Techniek NL dus zowel de CV-toestellen als de lokale gastoestellen af. Sfeerverwarmers zijn wel een bijzondere groep. De branchevereniging NHK kijkt naar de wet om hier ook een antwoord op te formuleren.”

Een andere deelnemer in het webinar vraagt zich af of een monteur met certificering op niveau 2 opnieuw de certificering moet doorlopen als hij later werkzaamheden gaat uitoefenen op niveau 3?

“Ja, de monteur moet de certificering dan opnieuw doorlopen. Het vakmanschap toetst namelijk bepaalde werkzaamheden. Dit kan veranderen dus het is goed om de website vakmanschap CO of de pagina over de gasketelwet in de gaten te houden. Daarop vind je altijd de meest actuele vereisten.”

Welke werkgebieden kent de SCIOS-certificering?

“Op dit moment is dat: PO voor periodiek onderhoud, PI voor periodieke inspectie stookinstallatie c.q. elektrische installatie of arbeidsmiddelen, en EBI voor eerste of bijzondere inspectie.” Vooralsnog zijn monteurs die een SCIOS-certificaat hebben niet vrijgesteld van het Vakmanschap CO. Dit geldt ook voor enkele monteurs die een ESS-certificaat hebben vanuit het OK CV keurmerk.

Hoelang is de theorie van het Vakmanschap CO geldig?

“Het theoriestuk is 6 maanden geldig na succesvol afronden. Dus het praktijkexamen moet binnen die periode bij IW Nederland gedaan worden om het Bewijs van Vakmanschap te behalen.“

Weet je toevallig ook al hoe verzekeraars om gaan met deze nieuwe wetgeving?

“Helaas heb ik hier nog geen concreet antwoord op. We proberen vanuit ROVC om in gesprek te komen met verschillende verzekeraars om van hen te horen hoe ze omgaan met de overgangsperiode van 1,5 jaar tot 1 april 2022.”

Jeroen, dank je wel voor het beantwoorden van deze vragen. Dan hebben we nog één cruciale vraag: hoe kun je je als monteur het beste voorbereiden op de Gasketelwet?

“Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het gaat erom dat je je CO-certificering haalt. Bij ROVC helpen we je in 1 dag te slagen voor het theorie-examen. We gaan ervan uit dat je al kennis in huis hebt over (onderhoud van) cv-ketelinstallaties, rookgasafvoerkanalen, luchttoevoer en ventilatie en dergelijke. In de examentraining leggen we uit wat belangrijk is met het oog op de nieuwe Gasketelwet. Deze trainingsdag is inclusief de theorietoets. Omdat deze dag echt heel erg praktijkgericht is, slaagt meer dan 85% van de deelnemers direct na de examentraining. Met de het slagingsbewijs van theorietoets op zak mag je vervolgens de praktijktoets afleggen bij een van de examenlocaties van IW Nederland. Dat is de laatste stap op weg naar het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide. Daarna voldoe je helemaal aan de vereisten van de Gasketelwet.”

Wil je meer weten over de Gasketelwet? Zoals hoelang het certificaat geldig is? Bekijk dan de pagina over de Gasketelwet!

Je chat met:

Chat offline

We zijn momenteel helaas offline.

Chat met ROVC

1 medewerker online >

Jouw waardering is verstuurd. Bedankt! Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.