Mbo-examenonderdelen

Een ROVC mbo-opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid, maar er zijn meerdere onderdelen die deel uit maken van jouw mbo-examen.

Alle mbo-examenonderdelen

Je krijgt jouw mbo-diploma wanneer je bent geslaagd voor de Proeve van Bekwaamheid én de examens Nederlands, rekenen en eventueel Engels (bij mbo-4). Ook Loopbaan burgerschap is een verplicht onderdeel van een mbo-opleiding.

Portfolio opbouw

Alles wat je tijdens de opleiding doet wordt vastgelegd in jouw ontwikkelportfolio. De resultaten van examens, de uitgevoerde praktijkopdrachten, gerealiseerde rapporten en de evaluatiegesprekken met jouw praktijkbegeleider. De voortgang van jouw portfolio wordt geregistreerd en bewaakt door jouw ROVC studiebegeleider. Je voorziet jouw studiebegeleider zelf van de benodigde informatie! Dit heeft een reden. Een volledig ontwikkelportfolio, inclusief toetsing, geeft je namelijk het recht om de Proeve van Bekwaamheid te doen.

Proeve van Bekwaamheid

De Proeve van Bekwaamheid is de eindopdracht van jouw opleiding. Dit is een opdracht, zoals je die in de beroepspraktijk kunt verwachten, waarin alle elementen (kerntaken en werkprocessen) van de mbo-opleiding terugkomen. Een examinator beoordeelt jouw Proeve van Bekwaamheid op:

  1. Het proces – hoe heb je de opdracht uitgevoerd? 
  2. Het resultaat – het product: wat heb je gemaakt? 
  3. Het criteriumgericht interview – waarom heb je bepaalde keuzes gemaakt? 

Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan burgerschap

Naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, moet je aantonen over voldoende kennis te beschikken van de Nederlandse taal, rekenen en Loopbaan Burgerschap (LB). Voor mbo-4-opleidingen is daarnaast Engels een verplicht onderdeel. Dit geldt sinds 2012. Met ingang van het studiejaar 2014-2015 zijn de regels omtrent Nederlands en rekenen en een eventuele vreemde taal (veelal Engels) door de onderwijsinspectie aangescherpt. In principe geldt dat je aan een bepaald eindniveau moet voldoen op deze gebieden.

Entreetoets en examen
Aan het begin van jouw opleiding maak je een entreetoets. Hiermee wordt bepaald welk niveau Nederlands, rekenen en eventueel Engels je hebt. Wanneer je de toets succesvol aflegt, hoef je geen e-learningprogramma meer te volgen. Je volgt dan een examentraining en je kunt na afronding het examen maken.  

E-learningprogramma
Wanneer je niet voor de entreetoets(en) slaagt, zal je nog extra lessen moeten volgen in Nederlands, rekenen of eventueel Engels. Per onderdeel krijg je online toegang tot de e-learningmodule, waarmee je de benodigde kennis eigen maakt. In jouw eigen tempo. Waar en wanneer het je uitkomt - thuis of op het werk. Dát zijn de voordelen van e-learning. Een keer per maand heb je ook contact met je docent via de chat. Aan het einde van jouw mbo-opleiding vindt het examen plaats. 

Al in bezit van diploma?
Heb je op mbo-3 of mbo-4 niveau al een diploma? Dan is deze 2 jaar geldig en hoef je niet opnieuw examen te doen in Nederlands, rekenen of Engels. Wanneer dit diploma ouder dan 2 jaar is - ten tijde van het afronden van de ROVC mbo-opleiding - zal je opnieuw examen moeten doen. Dit is wettelijk bepaald.

Kosten

Wat zijn de kosten van deze examenonderdelen? Dit is per mbo-niveau en per persoon verschillend. Maak gebruik van onze opleidingsplannen voor een compleet beeld van de kosten.

Een mbo-opleiding volgen bij ROVC, hoe werkt dat?

Voor meer informatie of advies op maat bel:

0318 - 698 697
Waarom kiezen voor een mbo-opleiding bij ROVC?

Download brochure
Mbo-studieadvies nodig?

Wil jij weten welke mbo-opleiding bij jou past?

Neem contact met ons op!