Hoe werkt mbo bij ROVC?

Hier vind je de algemene informatie over bijvoorbeeld de beroepsbegeleidende leerweg die geldt voor alle ROVC mbo-opleidingen.

Voor al onze mbo-opleidingen

Hier vind je algemene informatie die van toepassing is op alle mbo-opleidingen die ROVC verzorgt. 

Voor wie?
De mbo-opleidingen zijn voor technici die willen werken en leren tegelijk. Om toegelaten te worden moet je 23 jaar of ouder zijn óf in het bezit zijn van een diploma op minimaal mbo-2 niveau (bijvoorbeeld VMBO-kader, VMBO-TL of HAVO). Ook moet jouw werkgever een erkend leerbedrijf zijn of willen worden. 

Mbo bij ROVC


Beroeps Begeleidende Leerweg
ROVC biedt mbo-opleidingen volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) aan. Je gaat gemiddeld 1 dag in de week naar school. Dit kan een combinatie van lessen in avond en overdag zijn. De rest van de week ben je aan het werk. De theorie leer je bij ROVC en wordt ondersteund door enkele intensieve praktijkdagen. Het toepassen en oefenen in de praktijk? Dat doe je op jouw eigen werkplek!

Erkend leerbedrijf
Bij een BBL-opleiding leer je in korte tijd veel theorie die je direct kunt toepassen op jouw werkplek. Hierdoor is het van belang dat je goed begeleid wordt op jouw werkplek. Het bedrijf waar je werkt, moet een zogenoemd ‘erkend leerbedrijf’ zijn zodat je de juiste begeleiding krijgt. Zo moet jouw werkgever werktijd inroosteren voor jou en je praktijkbegeleider, om je te kunnen begeleiden met jouw opleiding. De overheid betaalt mee aan de kosten voor de praktijkbegeleider. Jouw werkgever kan hiervoor de Subsidieregeling praktijkleren aanvragen (maximaal € 2.700 per jaar, voor maximaal 3 jaar).

Wanneer jouw werkgever nog geen erkenning als leerbedrijf heeft, de huidige erkenning binnenkort verloopt (of nog niet voor de juiste opleiding/Crebo) dan kan dit worden aangevraagd bij SBB via: www.s-bb.nl. Een overzicht van erkende leerbedrijven per opleiding (Crebo) en niveau staat ook op: www.stagemarkt.nl 

Beroepspraktijkvorming - leren op jouw werkplek
Bij een BBL-opleiding leer je voor een groot deel op jouw eigen werkplek. Dit heet de beroepspraktijkvorming (BPV). Jouw praktijkbegeleider speelt daarbij een belangrijke rol. Dit is een collega met minimaal hetzelfde diploma als waar jij voor studeert of hoger in hetzelfde vakdiscipline. ROVC begeleidt de praktijkbegeleiders door middel van speciale informatie- en trainingsbijeenkomsten. 

De praktijkbegeleider – wat doet hij?
De praktijkbegeleider zal gemiddeld twee uur per week moeten investeren voor een goede ondersteuning bij het leren op de werkplek. Je bespreekt vooraf met hem welke werkzaamheden (Kerntaken en Competenties) je tegenkomt in jouw werk, die aansluiten bij de BPV-opdrachten. Hij beoordeelt hoe je de werkzaamheden uitvoert en evalueert samen met jou de opdracht en tekent deze af op jouw BPV-overzicht.

Keuzedelen
Vanaf 1 augustus 2016 zijn keuzedelen een verplicht onderdeel van alle mbo-opleidingen. Het keuzedeel is een verrijking van de opleiding. Bij ROVC is een keuzedeel een bestaande cursus of training. Door te kiezen voor een keuzedeel kun je jouw vakmanschap verbreden of verdiepen. Per opleiding kun je kiezen uit een geselecteerd aantal keuzedelen. Vanaf augustus 2018 gaan keuzedelen meetellen voor de zak-/slaagregeling. 

BPV-opdrachten – dagelijkse praktijk staat centraal
Bij aanvang van jouw opleiding ontvang je een handboek portfolio-BPV. Daarin staat alle informatie over de praktijkopdrachten: wat moet je doen en wanneer moet het afgerond zijn. De opdrachten sluiten aan bij de kerncompetenties voor de functie waarvoor je wordt opgeleid. Zo sluit de opleiding perfect aan op je dagelijkse werkzaamheden!

De ROVC-studiebegeleider
De ROVC mbo-opleiding voer je zelfstandig uit; onder begeleiding van jouw praktijkbegeleider. Je hebt ook een vast aanspreekpunt bij ROVC; namelijk jouw ROVC-studiebegeleider. Bij hem of haar kun je terecht met al jouw vragen over de invulling en voortgang van de opleiding. Tweemaal per jaar komt de studiebegeleider naar de werkplek, voor een gesprek samen met je praktijkbegeleider. De nadruk van dit gesprek ligt op het verloop van de beroepspraktijkvorming en de opbouw van het portfolio.

MijnROVC
Ten slotte is er nog ‘MijnROVC’: hét ROVC-internetportaal waar je jouw rooster, studiemateriaal en de uitslagen van afgeronde cursussen en trainingen vindt. Je krijgt automatisch toegang tot MijnROVC, nadat je bent ingeschreven voor de eerste cursus.

Meld je nu aan

NRTO-keurmerk
ROVC bezit het NRTO-keurmerk. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus. De leden van NRTO houden zich aan een gedragscode