NIEUW

Koeltechniek en F-gassen I - versneld

Leer tijdens deze versnelde combinatiecursus de werking, opbouw, installatie en onderhoud van koelsystemen en behaal het F-gassen I-diploma.

In het kort

Tijdens de cursus Koeltechniek en F-gassen I – versneld, vergroot u uw vakkennis van koelinstallaties en -apparatuur. U gaat onder meer aan de slag met het repareren, en in gebruik nemen van koelinstallaties. U leert storingen opsporen, storingen verhelpen en planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren aan koelinstallaties. De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn: technische begrippen koudetechniek, de koelkringloop / h-log P-diagram, compressoren, condensors, expansieorganen, verdampers, regel- en beveiligingsapparatuur, koudemiddelen en koelsystemen. Daarnaast moet u, wanneer u als monteur in de koudetechniek werkt met milieuschadelijke koudemiddelen (CFK's, HCFK's en HFK's),volgens de internationale regelgeving beschikken over een diploma conform de Europese F-gassenverordening. Deze cursus leidt u tevens op voor het examen en het werken aan stationaire en mobiele installaties met een koudemiddelinhoud > 3kg (> 6kg als het een hermetisch gesloten systeem betreft) volgens F-gassen categorie I.

Voor wie?

Deze cursus is zeer geschikt voor storingsmonteurs of onderhoudsmonteurs zonder kennis van koudetechniek en die zich hierin willen bekwamen en daarnaast nog niet in het bezit zijn van een F-gassendiploma categorie I. U kunt na het volgen van deze cursus zelfstandig storingen zoeken en onderdelen vervangen. U wordt opgeleid op het niveau Maintain. Een technische vooropleiding op minimaal MBO-2-niveau is vereist. Onze cursus Basis koeltechniek is eveneens een goede basis. Praktijkervaring en vaardigheid met installeren en inspecteren van koelinstallaties en hardsolderen is wenselijk.

Twijfelt u aan uw voorkennis? Doe dan nu de F-gassentest om te testen of u klaar bent voor de cursus.

cursusinformatie

 • Cursusvarianten
 • Doel
 • Inhoud
 • Practicum
 • Startdata/locaties
 • Afsluiting

Cursusvarianten

Duur
Aantal bijeenkomsten
Prijs (excl. BTW)
5 maanden

17 dagen waarvan 7 practicumdagen in Ede

€ 4.085,-
Duur
5 maanden
Lessen

17 dagen waarvan 7 practicumdagen in Ede

All-in prijs(excl. BTW)
€ 4.085,-

Doel

Doel van de cursus

Na het afronden van de cursus Koeltechniek en F-gassen I - versneld beschikt u over voldoende vakkennis ten aanzien van de werking van koelinstallaties. De werking en het repareren en in gebruik nemen van koelinstallaties is voor u dan bekend terrein. U kunt storingen zoeken en verhelpen, planmatig onderhoud uitvoeren en inspecties doen. Na het behalen van het F-gassendiploma categorie I mag u de volgende werkzaamheden aan stationaire of mobiele koelinstallaties met een koudemiddelinhoud >3 kg verrichten:

 • Terugwinnen koudemiddel Installeren en onderhouden
 • Lekcontrole waarbij het koelcircuit wel mag worden geopend 
 • Terugwinnen koudemiddel van een airco in een voertuig of mobiel werktuig 
Voor het examen dient u zichzelf aan te melden bij STEK. Voor meer informatie of een online inschrijfformulier zie www.stek.nl.

Dit betekent dat u na afloop over de volgende vaardigheden beschikt:

Vervangen, repareren en in gebruik nemen van componenten

 • Monteren, demonteren apparatuur en componenten
 • Afstellen van apparatuur en componenten
 • Testen werking installatie
 • Overdragen en rapporteren aan de klant

Planmatig onderhoud en inspectie uitvoeren

 • Onderhoudsschema´s lezen en toepassen
 • Onderhoudsmethoden toepassen met gebruik van onderhoudsmiddelen
 • Onderhoud uitvoeren
 • Visuele (vaktechnische) inspectie uitvoeren
 • Uitvoeren van metingen en beproevingen (vaststellen conditie)
 • Rapportage van onderhoud en inspectie

Storingen zoeken en oplossen

 • Gestructureerde aanpak bij diagnose stellen
 • Controleren van instellingen op afwijkingen
 • Interpreteren van meetgegevens
 • Toepassen schema´s en tekeningen
 • Storingsrapportage invullen

Vakkennis, werking van installaties en apparatuur

 • Schema- en tekeninglezen
 • Opbouw en werking installatie verklaren
 • Werking apparatuur en componenten verklaren
 • Inzicht in relevante technische (basis)begrippen
 • Spreken van de vaktaal
 • Meetapparatuur en gereedschappen toepassen

Inhoud

Inhoud

Koeltechniek:
 • Werking en de theoretische basis van een koudesysteem
 • Het natuurkundige proces en gebruikte begrippen in een koelsysteem
 • De koelkringloop en het Mollier- of log p-h diagram
 • Eigenschappen van koudemiddelen (inclusief wetgeving)
 • Toepassing, eigenschappen en druk/enthalpiediagram van koudemiddelen
 • Opbouw en werking van koelsystemen en de technische- en kwaliteitseisen voor koelsystemen
 • Opbouw, werking en verschillende types componenten
 • Opstelling, inrichting, leidingwerk, inbedrijfstellen en controle op juiste werking en specificaties
 • Onderhouds- en servicewerkzaamheden en het analyseren van storingen en het milieubewust oplossen hiervan
F-gassen categorie I:
 • Inspectie en diagnose stellen aan koelinstallaties en opstellen van meetrapporten
 • Fabricage en montage van koelinstallaties
 • Testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregelen
 • Het gebruik van meet- en testapparatuur en het meten van bedrijfsomstandigheden
 • Lekcontrole
 • Invullen van logboeken en rapportformulieren
 • Installeren en onderhouden van koelsystemen

Voorbereiding en studiebelasting

Per dagdeel van 3 uur kunt u rekenen op ongeveer 3 tot 5 uur voorbereiding.

Practicum

De cursus Koeltechniek bevat 14 dagdelen practicum waarin het volgende aan bod komt:

Industriële en stationair commerciële koelsystemen (4 dagdelen)
Tijdens het practicum voert u de volgende werkzaamheden uit:
 • Testen en controleren van de werking van diverse koelsystemen 
 • Uitvoeren van metingen en deze vertalen naar een h-Log P-diagram 
 • Afstellen en wijzigen van diverse regelingen 
Storingzoeken in industriele en stationair commerciele koelsystemen (2 dagdelen)
Tijdens het practicum voert u de volgende werkzaamheden uit:
 • Herkennen, lokaliseren en oplossen van storingen 
 • Gebruik maken van koeltechnisch gereedschap, schema’s, handleidingen en logboeken 
F-gassen categorie I (8 dagdelen)
Tijdens het practicum voert u de volgende werkzaamheden uit:
 • Uitvoeren van diverse handelingen aan koeltechnische installaties 
 • Hardsolderen van leidingen 
 • Monteren van koppelingen

Alle practicumdagen worden uitgevoerd bij ROVC. Een practicumdag duurt van 09.00 tot 16.00 uur. Uiteraard zijn de kosten van koffie/thee en lunch van de practicumdag bij de prijs inbegrepen. 

Opleiden vanuit en voor de praktijk staat centraal in de ROVC-opleidingen. In het unieke ROVC TechCenter (een practicumruimte van ruim 3.000 m2) oefent u op veilige, moderne practicuminstallaties. De opdrachten zijn gebaseerd op situaties die u in de praktijk tegenkomt en worden uitgevoerd onder deskundige leiding. Daarnaast wordt tijdens de lessen veelvuldig gewerkt met praktijkcases en gebruikt de docent voorbeelden uit zijn eigen werkpraktijk. Natuurlijk is er ook de gelegenheid eigen voorbeelden in te brengen.

Startdata/locaties

Aantal bijeenkomsten
Planning

Ede

17 dagen waarvan 7 practicumdagen in Ede

Rooster
01-09-2015
Vol

Ede

17 dagen waarvan 7 practicumdagen in Ede

Rooster
10-02-2016

Ede

17 dagen waarvan 7 practicumdagen in Ede

Rooster
11-04-2016
Startdatum
01-09-2015
Aantal bijeenkomsten

17 dagen waarvan 7 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Vol
Startdatum
10-02-2016
Aantal bijeenkomsten

17 dagen waarvan 7 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Startdatum
11-04-2016
Aantal bijeenkomsten

17 dagen waarvan 7 practicumdagen in Ede

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Liever een andere leslocatie of startdatum? Laat het ons weten!

Afsluiting

Deze cursus wordt met twee centrale examens afgesloten. Bij een positief eindresultaat ontvangt u een bedrijfserkend diploma.

Cursusonderdeel Koeltechniek - CerTech
Het cursusonderdeel Koeltechniek wordt met een centraal examen van CerTech afgesloten. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heeft u vragen over examens? Of bent u op zoek bent naar een partner om uw examens te laten organiseren? Bel ons op 0318 - 698 650 of kijk op www.certech.nl.

Cursusonderdeel F-gassen I wordt met een centraal examen van STEK afgesloten. STEK is door het ministerie van VROM aangewezen als de exameninstelling. ROVC is een door STEK erkende examenlocatie.

Schrijf in voor het STEK-examen
Om deel te nemen aan het examen kunt u zich inschrijven bij STEK. Dit examen is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Het door STEK landelijk vastgestelde examentarief bedraagt € 635,- excl. BTW.

Meer informatie en het inschrijfformulier voor het examen vindt u op www.stek.nl.

Inschrijven voor deze cursus?

Direct inschrijven

Heeft u hulp of advies nodig? 0318-698 698

Stel cursusgids samen

Stel direct zelf uw persoonlijke cursusgids samen