Installatie of werkverantwoordelijke laagspanning NEN 1010 & 3140

Bedrijfsvoering van elektrische installaties zoals bedoeld is. Dat staat in Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning centraal!

In het kort

De cursus Installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke laagspanning is aangepast aan de nieuwe NEN 1010 en bestaande NEN 3140. Onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde komen zijn: het op een veilige en verantwoorde manier aanbrengen van uitbreidingen en veranderingen in de elektrische installatie - zowel huisinstallaties als zeer complexe bedrijfsinstallaties en het beheren van deze elektrische installaties vanaf de voeding tot en met de machines.

Voor wie?

De cursus Installatie of werkverantwoordelijke laagspanning NEN 1010 & 3140 is bedoeld voor iedereen die binnen het bedrijf verantwoordelijk is of wordt voor de veiligheid omtrent de technische staat, bedrijfsvoering en werkzaamheden met en aan de elektrische installatie en door zijn werkgever benoemd wil worden tot werk- of installatieverantwoordelijke laagspanning. U wordt opgeleid op het niveau Prevent. Een vooropleiding op LTS-E-niveau of de cursus Storingstechnicus elektro en ruime praktijkervaring, organisatievermogen en leidinggevende capaciteiten zijn gewenst.

cursusinformatie

 • Doel
 • Inhoud
 • Practicum
 • Startdata/locaties
 • Afsluiting

Doel

Doel van de cursus

Na afronding van de cursus Installatie of werkverantwoordelijke laagspanning NEN 1010 & 3140 kunt u op een veilige en verantwoorde manier uitbreidingen en veranderingen aanbrengen in de elektrische installatie; zowel huisinstallaties als zeer complexe bedrijfsinstallaties en bent u in staat deze elektrische installaties te beheren vanaf de voeding tot en met de machines.

Inhoud

Inhoud

Algemeen:
 • Uitbreidingen of wijzigingen realiseren en gevolgen onderkennen
 • Inzicht in en toepassing van de uitgangspunten van normeringen
 • Storingen zoeken, herkennen en verhelpen
 • Standaard elektrotechnische installaties doorgronden en inspecteren
 • Metingen verrichten om te beoordelen of de installatie voldoet aan de normen
 • Controleren van arbeidsmiddelen en werken met veiligheidsprocedures
 • Signaleren van en omgaan met gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan bij het werken met elektrische installaties
 • Relevante aspecten uit de NEN 1010, NEN 3140 en NEN-EN-IEC 60204-1
 • Motoren en motorregelingen
 • Kabelberekenen aan de hand van de tabellen uit de NEN 1010
Arbo-wetgeving:
 • Regelgeving, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, organisatie van werkzaamheden en bedrijfsvoering van elektrische installaties
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
De NEN 1010 in het gebruik:
 • Opbouw en opzet NEN 1010, opzet boekwerk, opsommingen, toepassingsgebied NEN 1010, termen en definities

Schema's en tekeningen:
 • Grondschema's, installatieschema's, installatietekeningen, stroomkringschema's, stroomketens, S-keten, TT-, TN-, IT-stelsel, SELV-, PELV- en FELV-ketens en veiligheidsketens
Beveiliging van elektrische installaties:
 • Gebruik van aardlekschakelaars, overspanningsbeveiliging, overbelasting, kortsluiting, overstroom, thermisch pakket, selectiviteit, spanningsloos en stroomloos, schakelen en scheiden, noodschakelaar, werkschakelaar en bedieningsschakelaar
Huis- en lichtinstallatie:
 • Huis- en lichtinstallatie, eindgroep, aansluitpunt, aanleg van installaties, elektrische verbindingen, leidingen, draden in buisleidingen, meterkast, schakel- en verdeelinrichting, veiligheidsaarding, materialen, benodigde indeling, gebruik aardlek.
Bepalen van de kerndoorsnede:
 • Elektrische eisen aan leidingen, wijze van aanleg, spanningsverlies en kortsluitstromen, kerndoorsnedes, maximale lengte
Krachtinstallaties:
 • Het verdeelnet, stroomketen, beveiligingstoestel, hulpstroomketens, schakelaars, railkokersysteem, opzetten van een krachtstroominstallatie, schakelen en scheiden, eisen aan magneetschakelaars, beveiliging, cos f-verbetering
Koppeling licht en kracht:
 • Hoofdaansluiting en spanningsgebieden, laagspanning, schakel- en verdeelinrichting, verdeelinrichting, groepenschakelaar, aansluiten van motoren, werkschakelaar, aarding, noodvoorziening, frequentieregelaar

Gevaren en ongelukken in de elektrotechniek:
 • Elektrocutie, inductie, kortsluiting, vlambogen, brand, voorbeelden van ongelukken en ongevallen zoals gemeld bij de arbeidsinspectie
Veilige elektrotechnische bedrijfsvoering:
 • Arbo-eisen en de invulling door NEN EN 50110-1 en NEN 3140 3e druk via beleidsregels
 • Opbouw samenhang van de NEN EN 50110-1 en NEN 3140 3e druk
 • Uitgangspunten voor personeel, aanwijzingsbeleid en periodieke instructie
 • Communicatie en procedures, organisatie en onderlinge samenhang van procedures
 • Werkplek en hulpmiddelen

Onderhoud en werkprocedures:
 • Personeel, bevoegdheden, werkprocedures zoals bij spanningsloos, het onder spanning en het in de nabijheid van actieve delen werken
 • Eisen aan personeel, organisatie, werkopdrachten, gereedschap, hulpmiddelen en PBM's
Inspectie van arbeidsmiddelen:
 • Klasse indeling, toepassing van de juiste norm(en)
 • Defecten, metingen en beproevingen van beschermingsleidingen, isolatieweerstand, reële en vervangende lekstroom
 • Registratie, inspectie termijn, steekproef, VCA

Inspectie van installatie(s) en installatiedelen:
 • Toepassing juiste norm(en)
 • Uitwendige invloeden, defecten, gevaarlijke situaties, metingen en beproevingen van beschermingsleidingen, isolatieweerstand, scheiding van stroomketens, aardverspreidingsweerstand, maximale beveiliging, aanspreekstroom en -tijd van aardlekbeveiligingen, doorstromen van automaten, motorbeveiligings- en vermogensschakelaars
 • Registratie en verantwoordelijkheid, inspectietermijn, steekproef

Implementatie:
 • Kosten, beheersysteem, aanpassen van de installatie, opleiding en benoeming, stappenplan, kerntaken, motivatie, opleiding

Voorbereiding en studiebelasting

Per dagdeel van 3 uur moet u rekenen op ongeveer 3 tot 5 uur voorbereiding.

Practicum

De cursus Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning NEN 1010 & 3140 bevat 4 dagdelen practicum waarin het volgende aan bod komt:

Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning
Tijdens het practicum voert u de volgende werkzaamheden uit:
 • Diverse installatiewerkzaamheden in één- en driefasen installaties
 • Beoordelen van installaties op basis van NEN 1010 voorschriften 
 • Opstellen van werkprocedures en schakelbrieven op basis van NEN 3140
 • Veiligstellen van diverse installaties en delen daarvan

Opleiden vanuit en voor de praktijk staat centraal in de ROVC-opleidingen. In het unieke ROVC TechCenter (een practicumruimte van ruim 3.000 m2) oefent u op veilige, moderne practicuminstallaties. De opdrachten zijn gebaseerd op situaties die u in de praktijk tegenkomt en worden uitgevoerd onder deskundige leiding. Daarnaast wordt tijdens de lessen veelvuldig gewerkt met praktijkcases en gebruikt de docent voorbeelden uit zijn eigen werkpraktijk. Natuurlijk is er ook de gelegenheid eigen voorbeelden in te brengen.

Startdata/locaties

Aantal bijeenkomsten
Planning

Ede

11 dagen waarvan 2 practicumdagen

Rooster
29-10-2014

Ede

18 avonden en 2 practicumdagen

Rooster
29-10-2014

Ede

11 dagen waarvan 2 practicumdagen

Rooster
25-03-2015

Hendrik Ido Ambacht

11 dagen waarvan 2 practicumdagen

Rooster
28-10-2014

Hendrik Ido Ambacht

11 dagen waarvan 2 practicumdagen

Rooster
26-03-2015

Rotterdam

18 avonden en 2 practicumdagen

Rooster
29-10-2014

Zwolle

18 avonden en 2 practicumdagen

Rooster
30-10-2014
Startdatum
29-10-2014
Aantal bijeenkomsten

11 dagen waarvan 2 practicumdagen

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Startdatum
29-10-2014
Aantal bijeenkomsten

18 avonden en 2 practicumdagen

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Startdatum
25-03-2015
Aantal bijeenkomsten

11 dagen waarvan 2 practicumdagen

Planning
Rooster
Lokatie

Ede

Startdatum
28-10-2014
Aantal bijeenkomsten

11 dagen waarvan 2 practicumdagen

Planning
Rooster
Lokatie

Hendrik Ido Ambacht

Startdatum
26-03-2015
Aantal bijeenkomsten

11 dagen waarvan 2 practicumdagen

Planning
Rooster
Lokatie

Hendrik Ido Ambacht

Startdatum
29-10-2014
Aantal bijeenkomsten

18 avonden en 2 practicumdagen

Planning
Rooster
Lokatie

Rotterdam

Startdatum
30-10-2014
Aantal bijeenkomsten

18 avonden en 2 practicumdagen

Planning
Rooster
Lokatie

Zwolle

Liever een andere leslocatie of startdatum? Laat het ons weten!

Afsluiting

Deze cursus wordt met een centraal examen afgesloten. Bij een positief eindresultaat ontvangt u een bedrijfserkend diploma en kunt u door uw werkgever worden benoemd tot installatie- of werkverantwoordelijke NEN 3140.

CERTECH
Voor de organisatie van onze examens werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heeft u vragen over examens? Of bent u op zoek bent naar een partner om uw examens te laten organiseren? Bel ons op 0318 - 698 650 of kijk op www.certech.nl.

cursusvarianten

Duur
Aantal bijeenkomsten
All-inprijs (excl. BTW)
3 maanden

11 dagen waarvan 2 practicumdagen

€ 3.125,-
5 maanden

18 avonden en 2 practicumdagen

€ 1.925,-
Duur
3 maanden
Lessen

11 dagen waarvan 2 practicumdagen

All-in prijs(excl. BTW)
€ 3.125,-
Duur
5 maanden
Lessen

18 avonden en 2 practicumdagen

All-in prijs(excl. BTW)
€ 1.925,-
Inschrijven voor deze cursus?

Direct inschrijven

Heeft u hulp of advies nodig? 0318-698 698

Stel cursusgids samen

Stel direct zelf uw persoonlijke cursusgids samen